• Professional WordPress Plugin Development

  Professional WordPress Plugin Development

  DEAR READER, thank you for picking up this book! You have probably heard about WordPress already, the most popular self - hosted content management system (CMS) and blogging software in use today. WordPress powers literally millions of Web sites on the Internet, including high profi le sites such as TechCrunch and CNN ’ s blog. What makes WordPress so popular is that it ’ s free, open source, and extendable beyond limits. Thanks to a...

   554 p cit 08/05/2013 123 1

 • WordPress Theme Design

  WordPress Theme Design

  The goal of this title is to explain the basic steps of creating a WordPress theme. This book focuses on the development, creation, and enhancement of WordPress themes, and therefore does not cover general 'how to' information about WordPress and all its many features and capabilities. This title assumes you have some level of understanding and experience with the basics of the WordPress publishing platform. The WordPress publishing platform...

   224 p cit 08/05/2013 115 1

 • Paper Crafts VISUAL Quick Tips

  Paper Crafts VISUAL Quick Tips

  Paper Crafts VISUAL Quick Tips features tips, tricks, and answers to your questions about everything from the basic techniques to the hottest new methods for creating beautiful scrapbook pages, greeting cards, invitations, art journals, gift tags, collage art, artist trading cards, and various home décor items. The detailed color photographs and concise instructions make it easy for anyone to create beautiful paper crafts, regardless of...

   226 p cit 19/07/2012 51 1

 • Lập trình C - Chương III: Hằng, biến và mảng

  Lập trình C - Chương III: Hằng, biến và mảng

  Trong chương trình C sử dụng các dạng thông tin (kiểu giá trị) sau: số nguyên (int), số thực hay số dấu phẩy động (float), số dấu phẩy động có độ chính xác gấp đôi (double) và ký tự (char). Hằng chính là một giá trị thông tin cụ thể. Biến và mảng là các đại lượng mang tin. Mỗi loại biến (mảng) có thể chứa một dạng thông tin nào đó, ví...

   31 p cit 10/05/2013 150 1

 • Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  Giải thuật - Các Cấu Trúc Dữ Liệu cho các Tập Rời Nhau

  ª Cấu trúc dữ liệu các tập rời nhau được định nghĩa bởi – Một tập S của các tập động rời nhau, S = {S1 , S2 ,..., Sk} ° Mỗi tập Si được tượng trưng bởi một phần tử đại diện là một phần tử nào đó của nó. – Các thao tác ° MAKE-SET(x): tạo một tập mới chỉ gồm x. Vì các tập là rời nhau nên x không được đang nằm trong một tập khác....

   26 p cit 10/05/2013 167 1

 • Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Anh

  Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 3 - Nguyễn Hoàng Anh

  Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 3: Hibernate mapping Many - To - One" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức: Many to one, Lazy Initialization, Fetch, Cascade. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   36 p cit 27/10/2015 191 1

 • Bài giảng Microsoft Excel - Phạm Quang Dũng

  Bài giảng Microsoft Excel - Phạm Quang Dũng

  Cùng tìm hiểu kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop); kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Microsoft Excel" của Phạm Quang Dũng.

   71 p cit 29/11/2015 235 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 7 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 7 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 7" cung cấp cho ngừi đọc các kiến thức: Định nghĩa users, công cụ quản lý users, cáu hình mặc định, chuyển users, chính sách về mật khẩu, thay đổi thời hạn sử dụng, bảo mật tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cit 29/11/2015 147 1

 • Ebook Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới: Phần 1

  Ebook Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới: Phần 1

  "Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới: Phần 1" giới thiệu tới người học các kiến thức cơ bản cho vi điều khiển họ 8051 như: AT89C2051, AT89C51/52, AT89C55WD, SST89C54/58. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p cit 25/02/2016 192 1

 • Panda3D 1.6 Game Engine Beginner's Guide

  Panda3D 1.6 Game Engine Beginner's Guide

  Panda3D is a game engine, a framework for 3D rendering and game development for Python and C++ programs. It includes graphics, audio, I/O, collision detection, and other abilities relevant to the creation of 3D games. Also, Panda3D is Open Source and free for any purpose, including commercial ventures. This book will enable you to create finished, marketable computer games using Panda3D and other entirely open source tools, and then sell those...

   356 p cit 08/05/2013 101 1

 • Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1 do Nguyễn Xuân Huy biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về giải một bài toán tin; sinh dữ liệu vào và ra; bàn phím và màn hình; tổ chức dữ liệu và một số kiến thức khác.

   282 p cit 10/08/2016 382 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số