• Hệ điều hành Linux căn bản - Vi

  Hệ điều hành Linux căn bản - Vi

   vi là một trong những chương trình soạn thảo văn bản phổ biến nhất trong môi trường linux.  Hoạt động ở giao diện dòng lệnh (command line)  Hỗ trợ nhiều thao tác như: copy, paste, tìm kiếm văn bản, replace…

   10 p cit 09/05/2013 148 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

   ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework .  Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.  Nhiều tính linh hoạt cho các DetailsView, FormView, GridView, ListView trong kiểm...

   15 p cit 10/05/2013 215 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Thuật toán là một phương pháp bao gồm một dãy các bước tính toán để giải quyết một bài toán. Thuật toán có thể được diễn tả dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên ( tiếng Việt, tiếng Anh...) hay ngôn ngữ lập trình (C++, Java...). Dữ liệu là những thông tin mà máy tính có thể xử lý: số nguyên, số thực, xâu ký tự, và các dữ liệu phực tạp được tạo...

   37 p cit 15/05/2013 217 3

 • Giáo trình JavaScript

  Giáo trình JavaScript

  Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo trang Web-tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng

   81 p cit 19/07/2012 199 3

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 9: JQUERY

  jQuery là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết JavaScript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. Các thư viện jQuery cung cấp một mục đích chung là sự trừu tượng hoá các lớp phổ biến cho các trang web scripting, do đó nó hữu ích trong hầu hết các tình huống scripting.

   14 p cit 10/05/2013 150 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Danh sách là cấu trúc tuyến tính, trong đó các phần tử dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Mảng (array) Tập hợp các phần tử (các biến) có cùng một kiểu. Một phần tử cụ thể trong mảng sẽ được xác định và truy cập bởi một chỉ số.

   17 p cit 15/05/2013 229 3

 • Lập trình ứng dụng web với ASP.NET

  Lập trình ứng dụng web với ASP.NET

  Ứng dụng Web là một hệ thống phức tạp, dựa trên nhiều yếu tố: phần cứng, phần mềm, giao thức, ngôn ngữ và thành phần giao diện. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho bạn về các thành phần cơ bản của ứng dụng Web: HTTP (giao thức trao đổi tài nguyên) và HTML (ngôn ngữ xây dựng trang web).

   175 p cit 10/05/2013 117 3

 • Nhập môn công nghệ phần mềm

  Nhập môn công nghệ phần mềm

  Phần mềm: là một tập hợp những câu lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một bài toán nào đó. Phần mềm được thực thi trên máy, thường là máy tính. Công nghệ (engineering): là cách sử dụng các công cụ, các kỹ thuật trong cách giải...

   24 p cit 11/05/2013 184 3

 • Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm

  Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm

  Software = Program Software product = Program + Document + Support Loại sản phẩm phần mềm Generic Product: là sản phẩm đóng gói và bán rộng rãi trên thị trường. Bespoke Product: là sản phẩm được phát triển theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng. Các đặc tính quan trọng của sản phẩm phần mềm Maintainability: phần mềm có thể thay đổi thuận tiện theo yêu cầu...

   259 p cit 09/05/2013 177 3

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 1

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 1

  J2ME được phát triển từ kiến trúc Java Card, Embeded Java và Personal Java của phiên bản Java 1.1. Đến sự ra đời của Java 2 thì Sun quyết định thay thế Personal Java và đươc gọi với tên mới là Java 2 Micro Edition, hay viết tắt là J2ME. Đúng với tên gọi, J2ME là nền tảng cho các thiết bị có tính chất nhỏ, gọn. Lý do chọn J2ME Java ban đầu được thiết kế...

   26 p cit 17/04/2013 155 3

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế dữ liệu

  Thiết kế dữ liệu - sơ đồ logic Thiết kế giao diện - danh sách các màn hình của phần mềm (màn hình thực đơn, màn hình nhập liệu, màn hình tra cứu…). Thiết kế xử lý - danh sách các xử lý của phần mềm.

   22 p cit 11/05/2013 171 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   66 p cit 09/05/2013 190 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số