• 101 Ways to Promote Your Web Site fifth edition

  101 Ways to Promote Your Web Site fifth edition

  Over the past few years there has been literally a tidal wave of companies building Web sites. This phenomenal boom in Web site creation and online traffic has intensified the battle for the consumer’s time and attention. A secondary component or required follow-on to Web site design involves developing comprehensive online marketing strategies to capture online market share. The need for information and advice on developing Internet...

   489 p cit 02/05/2013 39 1

 • Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

  Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

  Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giúp người học hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, biết cách làm việc và khai thác tính năng của Linux, bước đầu làm chủ được ngôn ngữ lập trình shell trên Linux, biết cách thức vận dụng vào ứng dụng riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng để có thêm tư liệu phục vụ học tập.

   7 p cit 29/11/2015 38 1

 • Lập trình và thiết kế web 2 - Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET

  Lập trình và thiết kế web 2 - Một số kỹ thuật khác trong ASP.NET

  ThiếtkếvàLậptrìnhWeb 2 –Mộtsốkỹthuậtkhác © 2007 Khoa CNTT -ĐHKHTNKiểmtraFile Format & File Sizeprotected void btnUpload_Click(object sender, EventArgse){string[] tokens = FileUploadImage.FileName.Split('.');string extension = tokens[tokens.Length-1].ToLower();double size = (double)FileUploadImage.FileBytes.Length/ (1024*1024);// check whether the uploaded file is an image and file size less than 1MBif (size...

   31 p cit 10/05/2013 38 1

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Ôn tập

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Ôn tập

  Biến toàn cục là biến được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và được hiểu bên trong tất cả các hàm. Thông thường biến toàn cục được khai báo ở đầu chương trình. Lưu ý: Biến khai báo bên trong thân hàm main không là biến toàn cục mà là biến cục bộ của hàm main.

   44 p cit 10/05/2013 37 2

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các phương pháp lập trình

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Các phương pháp lập trình

  Trong phương pháp này người ta xem chương trình là tập hợp các lệnh. Khi đó việc viết chương trình là xác định xem chương trình gồm những lệnh nào, thứ tự thực hiện của các lệnh ra sao.

   14 p cit 10/05/2013 37 2

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 8: Tái định nghĩa( Overloading)

  Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 8: Tái định nghĩa( Overloading)

  Được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ: Gán tương ứng từng thành phần. Đúng khi đối tượng không có dữ liệu con trỏ. VD: Point p1(10,20); Point p2; p2 = p1; Khi thành phần dữ liệu có con trỏ, bắt buộc phải định nghĩa phép gán = cho lớp.

   18 p cit 10/05/2013 37 2

 • Instant New iPad Features in iOS 6 How-to

  Instant New iPad Features in iOS 6 How-to

  Apple's iPad has revolutionized the way we consume and edit content. This has resulted in a major shift that many are now starting to adopt. The new iPad's display and processing power allow for a rich media experience that is unlike any other. Instead of solely consuming media, you can create, edit, and manage everything from Excel documents to HD home movies. The multi-touch interface makes creating and editing intuitive. iCloud syncs...

   74 p cit 07/05/2013 37 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng Hệ điều hành: Thông tin môn học - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

  Bài giảng "Hệ điều hành: Thông tin môn học" do Trần Công Án biên soạn cung cấp cho người đọc những thông tin chính về môn học như mục đích môn học, tài liệu yêu cầu và phương pháp đánh giá sinh viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cit 25/02/2016 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số