• Hướng dẫn blend màu trong photoshop

  Hướng dẫn blend màu trong photoshop

  Ở đây, h hyoko sử dụ stock nà ( các bạn có thể sav nó lại về nhà thực hà hoặc ch ụng ày n ve ành họn bất kỳ tấ ảnh nào các bạn thí nhé ) ấm ích Hình đã được tự động thu n về 800x h ự nhỏ x600 pixel. Click vào đ để xem kích thước thật của h đây m c hình là 80 dung lượng 354KB. g

   393 p cit 19/07/2012 182 8

 • Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

  Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net

  ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active...

   140 p cit 10/05/2013 175 4

 • THE BOOK OF CSS3 A Developer's Guide to the Future of Web Design

  THE BOOK OF CSS3 A Developer's Guide to the Future of Web Design

  Let me tell you a little about who I think you are: You’re a web professional who’s been hand-coding HTML and CSS for a few years; you’re pretty comfortable with creating complex layouts, and you know not only your div from your span but also your bold from your strong; you’ve read a little about CSS3 and may even have started experimenting with some of its more decorative features like rounded corners, but you want to gain a deeper...

   308 p cit 09/05/2013 175 1

 • Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 tập 1

  Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 tập 1

  Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 là quyển sách hoàn hảo cho những ai muốn tìm hiểu nhanh các tính năng và công cụ mới trong phiên bản 2.0 của ASP.NET. Bạn có thể đọc một quyển sách viết theo lối truyền thống, và mất nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì để viết một phần mềm cho ra trò. Nhưng nếu sử dụng quyển sách này, bạn có thể hiểu và...

   102 p cit 10/05/2013 171 7

 • Assembly Language Step-by-Step: Programming with DOS and Linux Second Edition

  Assembly Language Step-by-Step: Programming with DOS and Linux Second Edition

  It was 1985, and I was in a chartered bus in New York City, heading for a press reception with a bunch of other restless media egomaniacs. I was only beginning my media career (as technical editor for PC Tech Journal) and my first book was still months in the future. I happened to be sitting next to an established programming writer/guru, with whom I was impressed and to whom I was babbling about one thing or another. I won't name him, as he's...

   477 p cit 02/05/2013 170 1

 • Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Ebook Học làm SEO trong 3 ngày

  Cuốn sách "Học làm SEO trong 3 ngày" là một trong những cuốn sách được phát hành miễn phí đầu tiên nói về việc hướng dẫn làm seo cơ bản như: Giới thiệu Marketing và SEO hiện nay, thuật ngữ và hướng dẫn Onpage, hướng dẫn Offpage,... Hy vọng nội dung cuốn sách phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   64 p cit 25/05/2016 169 1

 • Nhập môn Linux

  Nhập môn Linux

  Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng nhất của phần mềm tự do và của việc phát triển mã nguồn mở. Phiên bản Linux đầu tiên do Linus Torvalds viết vào năm 1991, lúc ông còn là một sinh viên của Đại học Helsinki tại Phần Lan. Ông làm việc một cách hăng say...

   35 p cit 15/05/2013 168 7

 • CSS tiếng việt

  CSS tiếng việt

  CSS (Cascading Style Sheets) được hiểu một cách đơn giản đó là cách mà chúng ta thêm các kiểu hiển thị (font chữ, kích thước, màu sắc...) cho một tài liệu Web. CSS quy định cách hiển thị của các thẻ HTML bằng cách quy định các thuộc tính của các thẻ đó (font chữ, màu sắc). Để cho thuận tiện bạn có thể đặt toàn bộ các thuộc tính của thẻ vào...

   47 p cit 10/05/2013 167 10

 • Thuật toán đệ quy

  Thuật toán đệ quy

  Đối tượng bao gồm chính nó hoặc được định nghĩa dưới dạng chính nó. Mọi định nghĩa đệ quy đều gồm 2 phần  Một trường hợp cơ sở (nhỏ nhất) có thể xử lý trực tiếp mà không cần đệ quy, và  Một phương thức tổng quát mà biến đổi một trường hợp cụ thể về các trường hợp nhỏ hơn. Do đó biến đổi các trường hợp cho đến...

   12 p cit 15/05/2013 165 10

 • Beginning JavaScript 4th Edition 2010

  Beginning JavaScript 4th Edition 2010

  JavaScript is the definitive language for making the Web a dynamic, rich, interactive medium. This guide to JavaScript builds on the success of previous editions and introduces you to many new advances in JavaScript development. The reorganization of the chapters helps streamline your learning process while new examples provide you with updated JavaScript programming techniques.

   793 p cit 19/07/2012 162 5

 • JavaScript For Dummies

  JavaScript For Dummies

  Responding to reader feedback, the author has thoroughly revamped the book with more step-by-step coverage of JavaScript basics, an exclusive focus on Internet Explorer, and many complete sample scripts Updated to cover JavaScript 1.5, the latest release of this popular Web scripting language Using lots of examples, including a sample working Web site, the book shows how to create dynamic and interactive pages, build entire...

   387 p cit 19/07/2012 162 4

 • Pro PHP Security From Application Security Principles to the Implementation of XSS Defenses second Edition

  Pro PHP Security From Application Security Principles to the Implementation of XSS Defenses second Edition

  Thanks for purchasing the second edition of this book. It’s been almost five years since the first edition was published, and that meant that a lot has changed in the world of web security. Our goal for this edition of the book was simple: reorganize the book from a web developer’s perspective, update important new information as it applies to PHP security, and leave out any information that was outdated.

   369 p cit 08/05/2013 158 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số