• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

  Thuậttoán: Một dãy hữu hạn các chỉ thị có thể thi hành để đạt mục tiêu đề ra nào đó. NN tự nhiên thông qua các bước được tuần tự liệt kê để biễu diễn thuật toán.

   377 p cit 09/05/2013 130 1

 • Ebook Facebook marketing: Power editor

  Ebook Facebook marketing: Power editor

  Power Editor là công cụ giúp các nhà kinh doanh quản lý nhiều chiến dịch hoặc nhiều quảng cáo. Power editor dễ dàng tạo, sửa đổi, quản lý và tối ưu hóa quảng cáo, chiến dịch và bài đăng qua nhiều tài khoản và nhiều Page. Người quảng cáo có thể mua vị trí quảng cáo trên New Feed vị trí hiển thị tốt nhất trên facebook. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về...

   20 p cit 25/02/2016 127 1

 • Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  Một hệ điều hành là phần mềm chứa đựng tất cả các chương trình cần thiết để điều hành máy tính thực hiện các ứng dụng khác nhau. Nếu một người sử dụng máy tính chỉ để xử lý text, anh ta sẽ mong rằng, máy tính chứa đựng tất cả các chức năng của ứng dụng xử lý text.

   260 p cit 10/05/2013 121 6

 • Lập trình ứng dụng web với ASP.NET

  Lập trình ứng dụng web với ASP.NET

  Ứng dụng Web là một hệ thống phức tạp, dựa trên nhiều yếu tố: phần cứng, phần mềm, giao thức, ngôn ngữ và thành phần giao diện. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho bạn về các thành phần cơ bản của ứng dụng Web: HTTP (giao thức trao đổi tài nguyên) và HTML (ngôn ngữ xây dựng trang web).

   175 p cit 10/05/2013 116 3

 • Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II - Bùi Quốc Hoàn

  Giáo trình GNS3 Documentation v3.0 beta: Phần II gồm các nội dung sau: giao tiếp với mạng thực, sử dụng thiết bị Ethernet Swithch, sử dụng thiết bị Hub, WIC Modules, tối ưu hóa sử dụng bộ nhớ, bắt gói tin, lưu và nạp một mô hình mạng, những lệnh/ tính năng khác, các phần cứng hiện tại đã mô phỏng được. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho...

   26 p cit 21/04/2016 103 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số