• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AA

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây AA

  Được đặt tên theo tác giả Arne Anderson (Thụy Điển). Công trình được công bố năm 1993 (Balanced Search Trees Made Simple). Cây AA là cây nhị phân tìm kiếm thỏa mãn các tính chất sau: [1] Mức của node con trái bắt buộc phải nhỏ hơn mức của node cha. [2] Mức của node con bên phải nhỏ hơn hoặc bằng mức của node cha. Liên kết ngang bắt buộc hướng sang phải....

   16 p cit 15/05/2013 503 1

 • Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng 1 chiều căn bản

  Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng 1 chiều căn bản

  Bài toán: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng Nhập mảng một chiều các số nguyên Xuất mảng một chiều các số nguyên Tính tổng các giá trị trong mảng Chương trình

   29 p cit 10/05/2013 437 3

 • Phần mềm quản lý tòa nhà chung cư, khối cao ốc văn phòng cho thuê - Landsoft Building

  Phần mềm quản lý tòa nhà chung cư, khối cao ốc văn phòng cho thuê - Landsoft Building

  "Phần mềm quản lý tòa nhà chung cư, khối cao ốc văn phòng cho thuê Landsoft Building" của DIP Vietnam là công cụ đắc lực giúp thực hiện và kiểm soát toàn bộ quả trình sử dụng các dịch vụ của tòa nhà, quản lý quá trình hoạt động của bộ phận lễ tân, bộ phận dịch vụ khách hàng, bộ phận kỹ thuật, bộ phận kế toán thu ngân,... Mời các bạn cùng...

   50 p cit 21/09/2015 319 1

 • Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application

  Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application

  Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Ở phần này chỉ giới thiê ̣ u phương pháp xác thực người dùng dưạ trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mâ ̣ t bằng password cho các Views . Sử duṇ g Website Administration Tool ta ̣...

   11 p cit 10/05/2013 316 2

 • Bài giảng ngôn ngữ lập trình Java

  Bài giảng ngôn ngữ lập trình Java

  Java là một ngôn ngữ lập trình mạnh đang được sử dụng rất rộng rãi hiện nay trên toàn thế giới. Trên thực tế, Java được biết đến không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mà là một platform – một môi trường và công nghệ phát triển – riêng biệt.

   151 p cit 19/07/2012 289 53

 • Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình - Phần III: Lập trình tổng quát - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   23 p cit 09/05/2013 275 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Cây

  Trong khoa học máy tính, cây là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng rộng rãi gồm một tập hợp các nút (tiếng Anh: node) được liên kết với nhau theo quan hệ cha-con. Cây trong cấu trúc dữ liệu đầu tiên là mô phỏng (hay nói cách khác là sự sao chép) của cây (có gốc) trong lý thuyết đồ thị. Hầu như mọi khái niệm trong cây của lý thuyết đồ thị...

   20 p cit 15/05/2013 243 6

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nén dữ liệu

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Nén dữ liệu

  Nhu cầu xuất hiện ngay sau khi hệ thống máy tính đầu tiên ra đời. Hiện nay, phục vụ cho các dạng dữ liệu đa phương tiện Tăng tính bảo mật. Tỷ lệ giữa kích thước của dữ liệu nguyên thủy và của dữ liệu sau khi áp dụng thuật toán nén.

   17 p cit 15/05/2013 223 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Kiểu dữ liệu danh sách

  Danh sách là cấu trúc tuyến tính, trong đó các phần tử dữ liệu được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Mảng (array) Tập hợp các phần tử (các biến) có cùng một kiểu. Một phần tử cụ thể trong mảng sẽ được xác định và truy cập bởi một chỉ số.

   17 p cit 15/05/2013 217 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   51 p cit 09/05/2013 216 5

 • Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

  Nhập môn công nghệ phần mềm - Thiết kế phần mềm: - Thiết kế giao diện

   Màn hình chính: cho phép người sử dụng chọn các công việc sẽ thực hiện với phần mềm.  Màn hình nhập liệu: cho phép người sử dụng nhập vào các thông tin để lưu trữ hoặc tính toán.  Màn hình tra cứu: cho phép tìm kiếm thông tin đã được lưu trữ với các tiêu chuẩn tìm kiếm.  Màn hình thông báo: hiển thị các thông báo, nhắc nhở.  Báo...

   26 p cit 11/05/2013 214 3

 • Bài giảng Lập trình web bài 3: Sử dụng màu sắc trong Illustration

  Bài giảng Lập trình web bài 3: Sử dụng màu sắc trong Illustration

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 2 của bộ bài giảng có chủ đề: Sử dụng màu sắc trong Illustration. Nội dung bài 2 đề cập xoay quanh việc sử dụng thanh Appearance, công cụ Color guide, Swatches và vấn đề sử dụng công cụ Live Paint Bucket. Hướng dẫn đổ màu...

   27 p cit 08/07/2014 212 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số