• Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về đảm bảo an toàn hệ thống. Mục tiêu của chương nầy nhằm hướng dẫn bạn chi tiết công tác quản lý tập tin và ổ đĩa, các tác vụ như phân chia ổ đĩa, sử dụng các hệ thống tập tin, dọn dẹp ổ đĩa, chống phân mãnh đĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p cit 21/04/2016 168 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Linux. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: Linux là gì? Lịch sử phát triển Linux, những đặc điểm chính của Linux, những mặt hạn chế của Linux, kiến trúc hệ thống Linux, các bản phân phối Linux,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p cit 21/04/2016 163 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 2: Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 2: Hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin

  Chương 2 giới thiệu về hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin trong Linux. Chương này trình bày các nội dung chi tiết như: Hệ thống tập tin (Các kiểu tập tin trong Linux, liên kết tập tin, gắn kết hệ thống tập tin, tổ chức cây thư mục), quản trị hệ thống tập tin (Các lệnh xem nội dung, nhóm lệnh sao chép di chuyển, nhóm lệnh tìm kiếm và so...

   70 p cit 21/04/2016 177 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 5: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 5: Quản lý tiến trình

  Bài giảng chương 5 cung cấp các kiến thức liên quan đến việc quản lý tiến trình trong Linux. Những nội dung chi tiết được đề cập trong chương này gồm có: Liệt kê các tiến trình, tạm ngừng và kích hoạt một tiến trình, ngừng tiến trình, theo dõi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cit 21/04/2016 133 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6: Mạng căn bản

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6: Mạng căn bản

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6 trình bày về mạng căn bản. Nội dung chi tiết của chương này gồm: Căn bản về TCP/IP, thiết bị mạng, cấu hình mạng TCP/IP, công cụ quản trị mạng, ứng dụng mạng, network File System (NFS). Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cit 21/04/2016 159 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4: Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4: Quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng

  Chương 4 trình bày về quản trị tài khoản người dùng và nhóm người dùng. Nội dung chi tiết trong chương gồm có: Một số khái niệm, thông tin user, quản trị người dùng, quản trị nhóm người dùng, các tập tin liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p cit 21/04/2016 137 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Làm việc với Linux trong môi trường đồ họa

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Làm việc với Linux trong môi trường đồ họa

  Chương 3 hướng dẫn các thao tác làm việc với Linux trong môi trường đồ họa. Các nội dung chinh trong chương này gồm có: Màn hình Desktop, giới thiệu cửa sổ My Computer, giới thiệu cửa sổ Nautilus, quản lý thư mục tập tin, cài đặt gói rpm trong Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p cit 21/04/2016 145 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Cài đặt phần mềm và trình tiện ích

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Cài đặt phần mềm và trình tiện ích

  Chương 3 hướng dẫn cài đặt phần mềm và trình tiện ích trong hệ điều hành Linux. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Cài đặt phần mềm, Midnight Commander, trình tiện ích soan thảo Vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   31 p cit 21/04/2016 149 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 2: Các lệnh cơ bản trên Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 2: Các lệnh cơ bản trên Linux

  Chương 2 trình bày các lệnh cơ bản trên Linux. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Tổng quan về lệnh trên Linux, các lệnh thao tác với ổ đĩa, các lệnh thao tác với thư mục, các lệnh thao tác với tập tin, các lệnh quản lý tài khoản người dùng trên hệ thống tập tin, các lệnh thao tác với hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p cit 21/04/2016 132 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 5: Mạng và Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 5: Mạng và Linux

  Chương 5 trình bày một số nội dung liên quan đến mạng và Linux như: Tổng quan về mạng, thiết lập cấu hình mạng trong Linux, chia sẻ dữ liệu trong môi trường Linux, chia sẻ dữ liệu giữa máy trạm Linux - Windows. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cit 21/04/2016 139 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu Hệ điều hành Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu Hệ điều hành Linux

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về Hệ điều hành Linux. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm về hệ điều hành, lịch sử HĐH Linux, các đặc điểm của HĐH Linux, cấu trúc HĐH Linux, các phiên bản HĐH Linux, so sánh Linux và DOS, khởi động/đăng nhập/thoát khỏi Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cit 21/04/2016 283 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4: Lập trình trên Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4: Lập trình trên Linux

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trên Linux. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về Shell, một số thao tác với Shell, Shell Script, lập trình C và C++ trong Linux.

   35 p cit 21/04/2016 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số