• Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình - Chương : Hàm và thư viện

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   51 p cit 09/05/2013 220 5

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của C và C++

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   66 p cit 09/05/2013 183 3

 • Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Mở đầu

  Kỹ thuật lập trình là gì: Kỹ thuật thực thi một giải pháp phần mềm (cấu trúc dữ liệu + giải thuật) dựa trên nền tảng một phương pháp luận (methodology) và một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình phù hợp với yêu cầu ₫ặc thù của ứng dụng.

   48 p cit 09/05/2013 190 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1

  Thuậttoán: Một dãy hữu hạn các chỉ thị có thể thi hành để đạt mục tiêu đề ra nào đó. NN tự nhiên thông qua các bước được tuần tự liệt kê để biễu diễn thuật toán.

   377 p cit 09/05/2013 123 1

 • Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm

  Bài Giảng Công Nghệ Phần Mềm

  Software = Program Software product = Program + Document + Support Loại sản phẩm phần mềm Generic Product: là sản phẩm đóng gói và bán rộng rãi trên thị trường. Bespoke Product: là sản phẩm được phát triển theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng. Các đặc tính quan trọng của sản phẩm phần mềm Maintainability: phần mềm có thể thay đổi thuận tiện theo yêu cầu...

   259 p cit 09/05/2013 169 3

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 5

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 5

  import javax.microedition.lcdui.*; public class MainMenuScreen extends List implements CommandListener { private Eliminator midlet; private Command selectCommand = new Command("Select", Command.ITEM,1); private Command exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT,1); private Alert alert; public MainMenuScreen(Eliminator midlet) { super("Eliminator",Choice.IMPLICIT); this.midlet = midlet; append("New Game",null); append("Settings",null);...

   12 p cit 17/04/2013 147 4

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 4

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 4

  MIDP không sử dụng hệ thống file để lưu trữ dữ liệu. Thay vào đó MIDP lưu toàn bộ thông tin vào non-volatile memory (dung lượng vùng nhớ) bằng hệ thống lưu trữ gọi là Record Management System (RMS). RMS là hệ thống được tổ chức và quản lý dưới dạng các record (bản ghi). Mỗi bản ghi có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu nào:kiểu số nguyên, chuỗi ký...

   30 p cit 17/04/2013 131 3

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  Ngày nay nhờ sự tăng cường hỗ trợ âm thanh trong MIDP2.0, chúng ta có thể tạo những ứng dụng chơi nhạc trên nền Java cho những thiết bị không dây. Manager là điểm truy nhập đặc biệt cho các tài nguyên phụ thuộc hệ thống như là Player cho tiến trình đa phương tiện. Manager cung cấp phương thức truy nhập đặc biệt để xây dựng các Player. Phương thức:...

   17 p cit 17/04/2013 123 4

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 2

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 2

  Các hàm API cấp cao cho ta tạo ra giao diện các ứng dụng theo chuẩn, các hàm API cấp thấp cho ta thể hiện các ý tưởng của mình. Canvas và Graphics là 2 lớp chính của các hàm API cấp thấp. Bạn làm tất cả các công việc bằng tay. Canvas là một khung vẽ mà người phát triển vẽ lên thiết bị trình bày và xử lý sự kiện. Lớp Graphics cung cấp các công cụ...

   34 p cit 17/04/2013 133 7

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 1

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 1

  J2ME được phát triển từ kiến trúc Java Card, Embeded Java và Personal Java của phiên bản Java 1.1. Đến sự ra đời của Java 2 thì Sun quyết định thay thế Personal Java và đươc gọi với tên mới là Java 2 Micro Edition, hay viết tắt là J2ME. Đúng với tên gọi, J2ME là nền tảng cho các thiết bị có tính chất nhỏ, gọn. Lý do chọn J2ME Java ban đầu được thiết kế...

   26 p cit 17/04/2013 137 3

 • UML mô hình hóa nghiệp vụ

  UML mô hình hóa nghiệp vụ

  Trực quan hóa những hệ thống phức tạp Dễ giao tiếp, dễ truyền đạt Giúp thực hiện những giải pháp dễ dàng hơn. Chúng ta có thể so sánh và tối ưu hóa Nắm bắt được các yêu cầu nghiệp vụ Xác định được phạm vi hệ thống Biểu diễn sự thay đổi, cải tiến qui trình đã tồn tại, hoặc xây dựng qui trình mới, hoặc nâng cấp môi trường, …

   102 p cit 17/04/2013 173 1

 • Giới thiệu UML

  Giới thiệu UML

  Unified Modeling Language Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa UML không phải là một ngôn ngữ lập trình Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận. UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng

   25 p cit 17/04/2013 129 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số