• Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Vòng đời và các mô hình phát triển phần mềm - Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Vòng đời và các mô hình phát triển phần mềm - Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Vòng đời và các mô hình phát triển phần mềm bao gồm những nội dung về Software life-cycle, quy trình phát triển phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm như mô hình tuyến tính, mô hình chế thử, mô hình phát triển ứng dụng nhanh, các mô hình tiến hóa, mô hình phát triển đồng thời, mô hình hướng thành phần.

   39 p cit 29/06/2015 216 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Những khó khăn của kỹ nghệ phần mềm - Pham Ngoc Hung

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Những khó khăn của kỹ nghệ phần mềm - Pham Ngoc Hung

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Những khó khăn của kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho các bạn những kiến thức về liệu có vấn đề trong việc phát triển PM (một số dự án thất bại, những con số thống kê dự án PM), khủng hoảng PM, những khó khăn trong phát triển PM.

   32 p cit 29/06/2015 255 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Giới thiệu môn học - Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Giới thiệu môn học - Phạm Ngọc Hùng

  Dưới đây là bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Giới thiệu môn học do Phạm Ngọc Hùng biên soạn. Bài giảng nhằm giúp các bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

   14 p cit 29/06/2015 281 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Đặc tả yêu cầu phần mềm - Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Đặc tả yêu cầu phần mềm - Phạm Ngọc Hùng

  Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Đặc tả yêu cầu phần mềm bao gồm những nội dung về mục tiêu và yêu cầu, phân tích yêu cầu, các phương pháp đặc tả (đặc tả phi hình thức, đặc tả hình thức, các công cụ), chuẩn tài liệu đặc tả. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p cit 29/06/2015 208 1

 • Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng Lập trình web bài 2: Làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 2 của bộ bài giảng có chủ đề làm quen với công cụ vẽ và sử dụng Symbol bảng Library. Nội dung cụ thể của bài này gồm các vấn đề sau: Vẽ hình trong Illustrator, thay đổi kích thước của vật thể với nhóm công cụ...

   51 p cit 08/07/2014 220 6

 • Bài giảng Lập trình web bài 4: Làm việc với công cụ vẽ và văn bản

  Bài giảng Lập trình web bài 4: Làm việc với công cụ vẽ và văn bản

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 4 của bộ bài giảng trình bày về vấn đề làm việc với công cụ vẽ và văn bản. Nội dung chính của bài này đề cập đến vấn đề làm việc với frame, keyframe và timeline. Bên cạnh đó bài giảng còn đề cập đến các kỹ...

   27 p cit 08/07/2014 206 2

 • Bài giảng Lập trình Web bài 5: Tạo họa hình nâng cao

  Bài giảng Lập trình Web bài 5: Tạo họa hình nâng cao

  Bài giảng học lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 4 của bộ bài giảng có nội dung đề cập đến vấn đề tạo họa hình nâng cao - tùy biến luồng công việc - làm việc với file nhập trong flash. Cụ thể hơn, bài 5 cung cấp cho người đọc những kiến thức liên quan đến...

   63 p cit 08/07/2014 200 3

 • Bài giảng Lập trình web bài 7: Kỹ thuật hòa trộn nâng cao

  Bài giảng Lập trình web bài 7: Kỹ thuật hòa trộn nâng cao

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Nội dung bài 7 đề cập đến kỹ thuật hòa trộn nâng cao, cụ thể là hướng dẫn về kỹ thuật và cách thức sử dụng công cụ Blend. Công cụ này có chức năng zoom vật thể, giúp làm việc với vật thể dễ dàng hơn. Bên cạnh...

   27 p cit 08/07/2014 163 2

 • Bài giảng Lập trình web bài 6: Sử dụng hiệu ứng, độ trong suốt và xuất file

  Bài giảng Lập trình web bài 6: Sử dụng hiệu ứng, độ trong suốt và xuất file

  Bài giảng lập trình Web là bộ bài giảng gồm 7 bài do FPT Polytechnic biên soạn để phục vụ cho việc dạy học môn lập trình web. Bài 6 của bộ bài giảng trình bày về việc sử dụng hiệu ứng, độ trong suốt và xuất file. Nội dung chính của bài này trình bày về các vấn đề sau: Tạo hiệu ứng cho vật thể, sử dụng thanh Appearance, cách sử dụng hiệu...

   27 p cit 08/07/2014 163 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số