• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - An ninh hệ thống trình bày về môi trường an ninh dữ liệu, an ninh hệ điều hành, nguyên tắc thiết kế về an ninh hệ điều hành, an ninh mạng và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   56 p cit 21/04/2016 195 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Quản lý hệ thống file sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu hệ thống file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý file, giao tiếp sử dụng phân hệ quản lý thư mục, hiện thực file, quản lý các cluster chưa dùng, quản lý hệ thống file trên máy tính PC.

   64 p cit 21/04/2016 182 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Dưới đây là bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Tương tranh giữa các Process. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về tương tranh; loại trừ tương hỗ giữa các đoạn code CS; các phương pháp dừng chờ chủ động (busy waiting); đồng bộ các process; phương pháp dừng chờ thụ động (sleep-wakeup); bài toán IPC kinh điển và giải quyết.

   27 p cit 21/04/2016 147 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Quản lý bộ nhớ bao gồm những nội dung về tổng quát quản lý bộ nhớ, quản lý bộ nhớ thật, quản lý bộ nhớ ảo, quản lý bộ nhớ ảo phân trang, quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn, quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn và phân trang, quản lý bộ nhớ của CPU Intel 80x86.

   25 p cit 21/04/2016 174 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP HCM

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Quản lý process & thread bao gồm những nội dung về khái niệm process; tạo, xóa process; trạng thái process; khái niệm thread; lập lịch chạy các process; phương pháp lập lịch chạy các process. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   14 p cit 21/04/2016 124 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 nêu lên tổng quát về hệ điều hành với những nội dung như định nghĩa hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, phần cứng máy tính, khái niệm cơ bản về hệ điều hành, lời gọi dịch vụ hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành.

   26 p cit 21/04/2016 180 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chủ đề 2 hướng dẫn cài đặt Windows 2000 Server. Mục tiêu của phần này đầu tiên là giới thiệu khái niệm cơ bản địa chỉ mạng (IP Address), khái niệm mạng con, mô hình Workgroup và Domain. Tiếp theo là phần hướng dẫn chi tiết cài đặt mới Windows 2000 Server cũng như nâng cấp lên từ các phiên bản cũ hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cit 21/04/2016 191 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chủ đề 7 giới thiệu ngắn gọn các quyền truy cập tập tin, thư mục trong hệ thống NTFS của Windows và cơ chế hoạt động của Virus giúp người quản trị hiểu rõ các điểm mạnh và điểm yếu của Windows để quản lý chặt chẽ và hiệu quả hệ thống.

   24 p cit 21/04/2016 162 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chủ đề 4 hướng dẫn người học cài đặt và quản trị Windows 2000 Domain controller. Mục đích của chương này nhằm giới thiệu về DNS (Domain Name System) dịch vụ tổ chức các máy tính thành vùng có cấu trúc phân cấp và AD (Active Directory) dịch vụ thư mục cho phép quản lý tài nguyên mạng hiệu quả.

   120 p cit 21/04/2016 152 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục đích của chương này nhằm giới thiệu ngắn gọn về công ty Microsoft và một số khái niệm cơ bản của hệ điều hành Microsoft Windows. Giới thiệu Windows 2000 với các công nghệ mới được phát triển so với các hệ điều hành trước. Tiếp theo là giới thiệu một số đặc điểm chủ yếu của hai hệ điều hành cụ thể dùng cho máy client và máy server:...

   54 p cit 21/04/2016 148 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chủ đề 3 giới thiệu chi tiết các bước cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows 2000 Professional từ các máy tính có phiên bản thấp hơn và mới từ CDROM, thiết lập cấu hình mạng TCP/IP rồi kiểm tra mạng ở mức tầng vật lý. Từ đây ta xây dựng mạng con. Thiết lập, quản lý tài khoản người dùng và nhóm người dùng; rồi quản lý chia sẻ tài nguyên trên...

   109 p cit 21/04/2016 141 1

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng Hệ điều hành mạng Windows NT VÀ 2000: Chủ đề 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Chủ đề 5 hướng dẫn cài đặt và quản trị dịch vụ DHCP và WINS trên Windows Server 2000. Mục đích của phần này nhằm giới thiệu và hướng dẫn bạn cài đặt và sử dụng dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuataion Protocol) nhằm cung cấp địa chỉ IP động cho các máy tham gia vào mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết khác.

   40 p cit 21/04/2016 162 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số