• Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 0 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 0 - Lê Ngọc Sơn

  Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 0" giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về môn học hệ điều hành, những ứng dụng của môn học, các nội dung chính của môn học, phương thức đánh giá môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cit 29/11/2015 129 1

 • Ebook Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới: Phần 2

  Ebook Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn Vi xử lý - Các họ vi điều khiển thế hệ mới", phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức chung nhất về họ vi điều khiển AVR và một vi điều khiển PSoC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p cit 25/02/2016 179 1

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Cài đặt phần mềm và trình tiện ích

  Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 3: Cài đặt phần mềm và trình tiện ích

  Chương 3 hướng dẫn cài đặt phần mềm và trình tiện ích trong hệ điều hành Linux. Các nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Cài đặt phần mềm, Midnight Commander, trình tiện ích soan thảo Vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   31 p cit 21/04/2016 135 1

 • Lecture Operating system concepts - Chapter 6: CPU scheduling

  Lecture Operating system concepts - Chapter 6: CPU scheduling

  In chapter 4, we introduced threads to the process model. On operating systems that support them, it is kernel-level threads not processes that are in fact being scheduled by the operating system. However, the terms "process scheduling" and "thread scheduling" are often used interchangeably. In this chapter, we use process scheduling when discussing general scheduling concepts and thread scheduling to refer to thread-specific ideas.

   33 p cit 19/06/2016 170 1

 • Ubuntu Linux Bible

  Ubuntu Linux Bible

  ALinux distribution is basically the sum of the things that you need to run Linux on your computer. There are many different Linux distributions, each with their own target audience, set of features, administrative tools, and fan club, the latter of which is more properly known as a user community. Putting aside the downright fanatics, most of the members of the user community for any Linux distribution are people who just happen to find...

   931 p cit 02/05/2013 107 1

 • Panda3D 1.6 Game Engine Beginner's Guide

  Panda3D 1.6 Game Engine Beginner's Guide

  Panda3D is a game engine, a framework for 3D rendering and game development for Python and C++ programs. It includes graphics, audio, I/O, collision detection, and other abilities relevant to the creation of 3D games. Also, Panda3D is Open Source and free for any purpose, including commercial ventures. This book will enable you to create finished, marketable computer games using Panda3D and other entirely open source tools, and then sell those...

   356 p cit 08/05/2013 95 1

 • Rails for .NET Developers

  Rails for .NET Developers

  As a .NET developer, you’ve probably heard the buzz surrounding Ruby on Rails. It’s true: Rails enables you to create database-driven web applications with remarkable speed and ease. And like many other open source projects, Rails has been most easily adopted by individuals and organizations already immersed in the open source community. That means, as a Microsoft developer, you face unique challenges learning not just Rails but all the...

   276 p cit 08/05/2013 118 1

 • Cấu trúc máy tính - Chương 4: BỘ NHỚ (Memory)

  Cấu trúc máy tính - Chương 4: BỘ NHỚ (Memory)

  * Bộ nhớ (Memory) là nơi chứa chương trình và dữ liệu. * Đơn vị đo bộ nhớ : * Bit : đơn vị bộ nhớ nhỏ nhất là bit. Mỗi bit có thể lưu trữ 1 trong 2 trạng thái là 0 và 1. * Byte = 8 bits, được đánh chỉ số từ 0 đến 7 bắt đầu từ phải sang trái. * Kbyte = 1024bytes = 210 bytes. * Mbyte = 1024Kbytes = 210 Kbytes. * Gbyte = 1024Mbytes = 210 Mbytes.

   37 p cit 10/05/2013 143 1

 • Giải thuật - Fibonacci heap

  Giải thuật - Fibonacci heap

  ª Ứng dụng của Fibonacci heap – Giải thuật Prim để xác định một cây khung nhỏ nhất trong một đồ thị có trọng số. – Giải thuật Dijkstra để tìm một đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng và có trọng số dương.

   44 p cit 10/05/2013 235 1

 • Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Anh

  Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 5 - Nguyễn Hoàng Anh

  Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 5: Hibernate mapping One - To - Many" trình bày các nội dung: One to many, Lazy Initialization, Fetch, Cascade. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p cit 27/10/2015 210 1

 • Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1

  Ebook Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với ngôn ngữ Pascal và C#: Tập 1 do Nguyễn Xuân Huy biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về giải một bài toán tin; sinh dữ liệu vào và ra; bàn phím và màn hình; tổ chức dữ liệu và một số kiến thức khác.

   282 p cit 10/08/2016 371 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số