• Giáo trình SQL Server 2000

  Giáo trình SQL Server 2000

  Microsoft SQL Server 2000 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational database management system - RDBMS), nó cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu trữ dữ liệu cho các tổ chức thương mại lớn, cùng với việc truy xuất dữ liệu hỗ trợ đối với các người dùng thông qua internet. Nó cũng hỗ trợ khả năng truy xuất một cách dễ dàng đối với các...

   150 p cit 19/07/2012 242 4

 • Beginning Android Games

  Beginning Android Games

  Hi there, and welcome to the world of Android game development. My name is Mario; I’ll be your guide for the next fourteen chapters. You came here to learn about game development on Android, and I hope to be the person who enables you to realize your ideas. Together we’ll cover quite a range of materials and topics: Android basics, audio and graphics programming, a little math and physics, and a scary thing called OpenGL ES. Based on all...

   679 p cit 08/05/2013 124 4

 • Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VIII: Dreamweaver

  Bài giảng thiết kế web tĩnh - Phần 1: Ngôn ngữ HTML - Chương VIII: Dreamweaver

  Dreamweaver MX là một công cụ thiết kế web chuyên nghiệp, phần cốt lõi của nó là HTML. Dreamweaver MX là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung JavaScrip, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào. Dreamweaver MX có thể thiết kế bằng chế độ Design view hoặc Code view hoặc Code and Design.

   28 p cit 11/05/2013 150 4

 • Phân tích hệ thống thông tin - Chương 8: Thiết kế giao diện

  Phân tích hệ thống thông tin - Chương 8: Thiết kế giao diện

  Tính quen thuộc : Chúng ta phải đứng trên lập trường của người dùng để thiết kế giao diện sao cho gần gũi nhất đối với người sử dụng. Ta cần xác định người dùng làm việc trong môi trường nào, chuyên môn nào để sử dụng trên giao diện các thuật ngữ, các khái niệm phù hợp với môi trường làm việc cũng như chuyên môn ấy.

   12 p cit 11/05/2013 135 4

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 9: Thao tác CSDL với PHP

  Kết nối với CSDL Xây dựng câu truy vấn dữ liệu Thực thi câu truy vấn Xử lí kết quả trả về từ câu truy vấn SELECT Ngắt kết nối với CSDL

   19 p cit 09/05/2013 142 4

 • Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

  Sắp xếp dữ liệu liên quan đến việc sắp xếp mảng theo một thứ tự nào đó chẳng hạn như tăng dần hoặc giảm dần. Dữ liệu trong mảng dễ dàng tìm kiếm khi được sắp xếp. Có hai cách thức dùng sắp xếp mảng Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort) và Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort )

   35 p cit 15/05/2013 135 4

 • Lập trình ASP.NET 3.5

  Lập trình ASP.NET 3.5

  Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework). Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay cũng như trong tương lai. Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework) để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng...

   12 p cit 10/05/2013 167 4

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - ThS. Đinh Thị Lương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm - ThS. Đinh Thị Lương

  Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về công nghệ phần mềm; quy trình xây dựng phần mềm; yêu cầu hệ thống; quy trình xác định yêu cầu; các mô hình hệ thống;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Công nghệ phần mềm" của ThS. Đinh Thị Lương.

   326 p cit 29/11/2015 299 4

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 3

  Ngày nay nhờ sự tăng cường hỗ trợ âm thanh trong MIDP2.0, chúng ta có thể tạo những ứng dụng chơi nhạc trên nền Java cho những thiết bị không dây. Manager là điểm truy nhập đặc biệt cho các tài nguyên phụ thuộc hệ thống như là Player cho tiến trình đa phương tiện. Manager cung cấp phương thức truy nhập đặc biệt để xây dựng các Player. Phương thức:...

   17 p cit 17/04/2013 123 4

 • Lập trình C- Chương 12: Quản lý tập tin

  Lập trình C- Chương 12: Quản lý tập tin

  Tất cả các thao tác nhập/xuất trong C đều được thực hiện bằng các hàm trong thư viện chuẩn Tiếp cận này làm cho hệ thống tập tin của C rất mạnh và uyển chuyển Nhập/xuất trong C có thể theo 2 cách: dữ liệu có thể truyền ở dạng biễu diễn nhị phân bên trong của nó hay ở dạng văn bản mà con người có thể đọc được

   28 p cit 15/05/2013 150 4

 • LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 5

  LẬP TRÌNH J2ME CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHẦN 5

  import javax.microedition.lcdui.*; public class MainMenuScreen extends List implements CommandListener { private Eliminator midlet; private Command selectCommand = new Command("Select", Command.ITEM,1); private Command exitCommand = new Command("Exit", Command.EXIT,1); private Alert alert; public MainMenuScreen(Eliminator midlet) { super("Eliminator",Choice.IMPLICIT); this.midlet = midlet; append("New Game",null); append("Settings",null);...

   12 p cit 17/04/2013 148 4

 • Giáo trình Autocad

  Giáo trình Autocad

  AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. Ngược lại, phần nhiều phần mềm vẽ...

   138 p cit 19/07/2012 226 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số