• Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  Giải thuật - Giải Thuật Xấp Xỉ

  ° Nếu một bài toán là NP-đầy đủ thì không chắc rằng ta sẽ tìm được một giải thuật thời gian đa thức để giải nó một cách chính xác. ° Tiếp cận một bài toán NP-đầy đủ 1) Nếu các input có kích thước nhỏ thì một giải thuật chạy trong thời gian số mũ vẫn có thể thoả mãn yêu cầu 2) Thay vì tìm các lời giải tối ưu, có thể tìm các...

   21 p cit 10/05/2013 257 1

 • Giải thuật - Fibonacci heap

  Giải thuật - Fibonacci heap

  ª Ứng dụng của Fibonacci heap – Giải thuật Prim để xác định một cây khung nhỏ nhất trong một đồ thị có trọng số. – Giải thuật Dijkstra để tìm một đường đi ngắn nhất trong đồ thị có hướng và có trọng số dương.

   44 p cit 10/05/2013 255 1

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm

  Mô hình Quick-Fix Mô hình Boehm Mô hình Osborne Iterative Enhancement Model Mô hình Reuse-Oriented

   50 p cit 13/05/2013 231 1

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 7: PHP Cơ bản

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 7: PHP Cơ bản

  PHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh các form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP của Unix) PHP 2 (1995) : Chuyển sang ngôn ngữ script xử lý trên server. Hỗ trợ CSDL, Upload File, khai báo biến, mảng, hàm đệ quy, câu điều kiện, biểu thức, … PHP 3 (1998) : Hỗ trợ ODBC, đa hệ điều hành, giao thức email (SNMP, IMAP), bộ phân tích mã PHP (parser) của...

   50 p cit 09/05/2013 227 12

 • Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Phát triển vận hành bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì

  Có một vài nhà cung cấp phát triển mở rộng thị trường các công cụ rất đa dạng hỗ trợ bảo trì phần mềm. Một số yếu tố khi xem xét chọn lựa Khả năng: hỗ trợ tác vụ thực thi (tính tự động, hay làm tay) Chức năng: xem xét tính năng tự động Chí phí và lợi ích: Platforms: Win, Linux, … Ngôn ngữ lập trình: hỗ trợ ngôn ngữ Java, Ada, C, C++,Cobol,...

   11 p cit 13/05/2013 221 1

 • Ngôn ngữ lập trình C#

  Ngôn ngữ lập trình C#

  Trong lĩnh vực công nghệ thông tin của thế giới ngày nay, với sự phát triển liên tục và đa dạng nhất là phần mềm, các hệ điều hành, các môi trường phát triển, các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do lợi ích khác nhau của các công ty phần mềm lớn làm ảnh hưởng đến những người xây...

   389 p cit 19/03/2013 203 6

 • Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  Giải thuật - Giải thuật tìm kiếm trong đồ thị

  ª Hai cách biểu diễn một đồ thị G = (V, E): – Biểu diễn danh sách kề (adjacency list) ° mảng Adj gồm |V| danh sách, 1 danh sách cho mỗi đỉnh trong V. ° u ? V, Adj[u] chứa tất cả các đỉnh v (hoặc các con trỏ đến chúng) sao cho (u, v) E. – Nhận xét ° Biểu diễn danh sách kề cần ?(V + E) memory. (Để đơn giản, ký hiệu V và E thay vì |V| và |E|.)

   42 p cit 10/05/2013 202 1

 • Lập trình và thiết kế web 1- Bài 3: Thiết kế trang web - HTML căn bản

  Lập trình và thiết kế web 1- Bài 3: Thiết kế trang web - HTML căn bản

  HTML (Hyper Text Markup Language) - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) Các thẻ (tag) HTML dùng để định...

   58 p cit 09/05/2013 199 4

 • Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Trình biên dịch - Chương 3: Phân tích cú pháp

  Đây là giai đoạn thứ 2 của quá trình biên dịch Nhiệm vụ chính: Nhận chuỗi các token từ bộ phân tích từ vựng và xác định chuỗi đó có được sinh ra bởi văn phạm của ngôn ngữ nguồn không Các phương pháp phân tích cú pháp (PTCP) chia làm hai loại: Phân tích từ trên xuống (top- down parsing) và phân tích từ dưới lên (bottom- up parsing) Trong quá trình biên...

   60 p cit 10/05/2013 192 1

 • Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  Giải thuật - Phân Tích Khấu Hao

  ° Gọi T(n) là thời gian cần thiết để thực thi một chuỗi n thao tác lên một cấu trúc dữ liệu. – Ví dụ: thực thi một chuỗi PUSH, POP, MULTIPOP lên một stack. ° Phân tích khấu hao (amortized analysis): – Thời gian thực thi một chuỗi các thao tác được lấy trung bình trên số các thao tác đã thực thi, T(n)/n , được gọi là phí tổn khấu hao. (Đây chỉ là...

   48 p cit 10/05/2013 192 1

 • Bài giảng lập trình Visual Basic

  Bài giảng lập trình Visual Basic

  Màn hình giao tiếp: Nơi thiết kế giao diện chương trình để giao tiếp với người sử dụng. Điều khiển: Các thành phần sẽ vẽ lên form. Ví dụ: nhãn, ô nhập dữ liệu, nút lệnh. Thuộc tính: Tập hợp các thông tin liên quan trên đối tượng

   147 p cit 19/07/2012 191 19

 • Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

  Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức chứa các toán tử quan hệ. Giá trị một biểu thức được ép thành một kiểu nhất định bằng cách dùng kỹ thuật ép kiểu (cast). Cú pháp : (kiểu dữ liệu) cast Kiểu - Bất cứ kiểu dữ liệu hợp lệ trong C

   40 p cit 15/05/2013 190 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số