• Chương 3: Phân vùng và định dạng ổ cứng

    Chương 3: Phân vùng và định dạng ổ cứng

    Chương 3 "Phân vùng và định dạng ổ cứng" trình bày về sự phát triển, cấu tạo và công nghệ áp dụng trên ổ cứng, cấu tạo ổ cứng, công nghệ áp dụng trên ổ cứng,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

     13 p cit 21/04/2016 113 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số