• GIÁO TRÌNH HTML và thiết kế website

    GIÁO TRÌNH HTML và thiết kế website

    HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất...

     164 p cit 23/04/2013 188 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số