• Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II - Instruction - Set Architecture hướng đến giới thiệu tới các bạn Instructions and Addressing; procedures and data; assembly language programs;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   76 p cit 21/04/2016 111 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part I

  Bài giảng Computer architecture: Part I

  Cùng tìm hiểu combinational Digital Circuits; Digital Circuits wit memory; computer System technology;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part I - Background and Motivation".

   82 p cit 21/04/2016 126 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (238tr)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (238tr)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc một máy tính. Sau khi hoàn thành bài giảng này người học có thể hiểu được: Lịch sử phát triển máy tính; chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận máy tính; cách biểu diễn dữ liệu, tính toán trong máy tính; cách chế tạo, thiết kế các mạch Logic...

   238 p cit 21/04/2016 170 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part VI

  Bài giảng Computer architecture: Part VI

  Mời các bạn cùng tìm hiểu input/output devices; input/output programming; buses, links, and interfacing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part VI - Input/Output and Interfacing".

   62 p cit 21/04/2016 129 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part III

  Bài giảng Computer architecture: Part III

  Cùng tìm hiểu number representation; adderes and simple ALUs; multippliers and dividers;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part III - The Arithmetic/Logic Unit". Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   88 p cit 21/04/2016 145 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part VII

  Bài giảng Computer architecture: Part VII

  Bài giảng Computer architecture: Part VII - Advanced Architectures tập trung trình bày về road to higher performance; vector and array processing; shared-memory multiprocessing;...

   67 p cit 21/04/2016 150 1

 • Bài giảng Cấu trúc lắp ráp và bảo trì máy tính

  Bài giảng Cấu trúc lắp ráp và bảo trì máy tính

  Cùng tìm hiểu cấu trúc cơ bản của máy tính; nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính; tổng quan về phần cứng máy tính, mainboard và các thành phần trên mainboard;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Cấu trúc lắp ráp và bảo trì máy tính".

   71 p cit 21/04/2016 177 1

 • Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Bảo trì hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Bảo trì hệ thống - Chương 1: Tổng quan về PC và bảo trì các thiết bị máy vi tính" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về máy tính PC, sơ lược kiến trúc máy tính, tổ chức phần mềm, các thành phần chính của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p cit 21/04/2016 153 1

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1" của Phạm Ngọc Hưng để tìm hiểu một số thông tin cơ bản về máy tính và phân loại máy tính.

   47 p cit 23/03/2016 183 2

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 4 - Phạm Ngọc Hưng

  Bộ xử lý trung tâm là nội dung chương 4 thuộc "Bài giảng Cấu trúc máy tính" của Phạm Ngọc Hưng với các nội dung về cấu trúc cơ bản của PCU. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   90 p cit 23/03/2016 192 2

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 6 - Hệ thống vào ra do Phạm Ngọc Hưng biên soạn tập trung trình bày tổng quan về hệ thống vào ra. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   51 p cit 23/03/2016 240 2

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 5 - Phạm Ngọc Hưng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Cấu trúc máy tính" với chương 5: Bộ nhớ máy tính của Phạm Ngọc Hưng hướng đến tổng quan về hệ thống nhớ. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   73 p cit 23/03/2016 204 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số