• Lập trình IPC

  Lập trình IPC

  – IPC: Inter-Process Communication – Cho phép phối hợp hoạt động giữa các quá trình trong hệ thống – Giải quyết đụng độ trên vùng tranh chấp – Truyền thông điệp từ quá trình này đến các quá trình khác – Chia sẻ thông tin giữa các quá trình với nhau Giao tiếp và đồng bộ Communication Truyền dữ liệu Chia sẻ thông tin Các cơ chế: Pipe Signal Message queue...

   47 p cit 03/05/2013 62 1

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Cơ bản về lập trình POSIX pthread Lập trình IPC dùng signal, pipe, shared memory Giải quyết tranh chấp bằng SVR4 semaphore Giải quyết tranh chấp trên POSIX thread Các thread trong cùng một process thì chia sẻ các phần sau mã (text section) dữ liệu (data section) các file descriptors Các vùng riêng của mỗi thread Thread ID Stack Thanh ghi

   71 p cit 03/05/2013 87 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Bộ công cụ phát triển ứng dụng GNU GNU Compiler Collection (GCC) Thư viện các hàm tiện ích: libc, libstdc++, … Các trình biên dịch gcc, g++, gcj, gas, … Trình khử lỗi gdb Trình tiện ích khác trong binutils như nm, strip, ar, objdump, ranlib (dùng lệnh info binutils để xem thêm) Tiện ích: gmake …

   74 p cit 03/05/2013 135 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Giới thiệu Khái niệm cơ bản về người dùng - account Các lệnh cơ bản trong Linux/Unix Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file Đổi hướng xuất nhập, pipe Trình soạn thảo vi (visual intepreter) Thực hành trên hệ điều hành *nix Có thể login trực tiếp hay dùng chương trình telnet/ssh để kết nối đến máy *nix Mỗi người dùng phải có một tài khoản...

   66 p cit 03/05/2013 135 2

 • Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Trên Unix được thực hiện bởi Makefile Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:  Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)  Các lệnh để tạo file Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh. Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++

   24 p cit 03/05/2013 42 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm – Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc – Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa – Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc...

   32 p cit 03/05/2013 37 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 61 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ thống file(A)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ thống file(A)

  Phần cứng – Persistence: các thiết bị lưu trữ bền vững (non-volatile memory) – Speed: cung cấp khả năng truy xuất ngẫu nhiên, nâng cao tốc độ đĩa (5400 7200 10K ? 15K rpm) – Size: dung lượng lớn, 20M 700M 40G 200G 1T byte Hệ điều hành – Persistence: lưu trữ dư thừa, back-up phục vụ cho recovery Ví dụ: RAID (Redundant Array of Independent Disks) – Ease of use: Gán...

   32 p cit 03/05/2013 135 1

 • Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Các thiết bị I/O khác biệt về nhiều mặt (hình dáng, kích thước, chức năng, tốc độ,…) cần có các phương thức quản lý, điều khiển tương ứng khác nhau. Các phương thức này tạo nên lớp I/O subsystem của kernel. Kết nối giữa hệ thống máy tính và các thiết bị I/O – Port (connection point) – Bus (daisy chain, shared direct access) Điều khiển – Controller...

   19 p cit 03/05/2013 115 1

 • Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

   32 p cit 03/05/2013 80 0

 • Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Cơ chế phân trang cho phép không gian địa chỉ thực (physical address space) của một process có thể không liên tục nhau. Bộ nhớ thực được chia thành các khối cố định và có kích thước bằng nhau gọi là frame. – Thông thường kích thước của frame là lũy thừa của 2, từ khoảng 512 byte đến 16MB. Bộ nhớ luận lý (logical memory) hay không gian địa chỉ luận lý...

   37 p cit 03/05/2013 78 1

 • Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Quản lý bộ nhớ là công việc của hệ điều hành với sự hỗ trợ của phần cứng nhằm phân phối, sắp xếp các process trong bộ nhớ sao cho hiệu quả. Mục tiêu cần đạt được là nạp càng nhiều process vào bộ nhớ càng tốt (gia tăng mức độ đa chương) Trong hầu hết các hệ thống, kernel sẽ chiếm một phần cố định của bộ nhớ; phần còn lại phân...

   27 p cit 03/05/2013 97 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số