• Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Định thời dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống Định thời trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính Định thời ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo

   74 p cit 03/05/2013 49 1

 • Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm – Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,… Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance). Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự – Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay – Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên – Hoàn trả (release):...

   44 p cit 03/05/2013 93 1

 • Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 68 1

 • Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm – Không gian địa chỉ (text section, data section) – Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution) program counter các register stack – Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…) Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của...

   24 p cit 03/05/2013 50 1

 • Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau – Batch system: jobs – Time-shared systems: user programs, tasks – Job process Quá trình (process) – một chương trình đang thực thi Một quá trình bao gồm – Text section (program code), data section (chứa global variables) – Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management...

   39 p cit 03/05/2013 69 1

 • Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Quản lý quá trình (process management) – Quá trình vs. chương trình – Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O,… để hoàn thành công việc. – Các nhiệm vụ của thành phần + Tạo và hủy quá trình + Tạm ngưng/tiếp tục thực thi (suspend/resume) quá trình + Cung cấp các cơ chế * đồng bộ hoạt động các quá...

   18 p cit 03/05/2013 135 2

 • Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Phân loại: ngắt quãng do – Program: tràn số học, chia cho 0, truy cập bộ nhớ bất hợp pháp – Timer: cho phép CPU thực thi một tác vụ nào đó theo định kỳ – I/O: kết thúc tác vụ I/O, xảy ra lỗi trong I/O – Hardware failure: Hư hỏng nguồn, lỗi memory parity,… – Trap (software interrupt): yêu cầu dịch vụ hệ thống (gọi system call),…

   21 p cit 03/05/2013 163 1

 • Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  – Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Mục tiêu – Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống. – Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   19 p cit 03/05/2013 145 1

 • Toán rời rạc

  Toán rời rạc

  Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh… không là mệnh đề. Ký hiệu: người ta dùng các ký hiệu P, Q, R… để chỉ mệnh đề. Chân trị của mệnh đề: Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. Khi mệnh đề P đúng ta nói P có chân trị...

   69 p cit 03/05/2013 145 9

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ.

   51 p cit 17/04/2013 145 1

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 8: Collections

  Lập trình Java cơ bản - Bài 8: Collections

  Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề. Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến: Mảng (Array) Danh sách liên kết (Linked List) Ngăn xếp (Stack) Hàng đợi (Queue) Cây (Tree)

   62 p cit 17/04/2013 171 1

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 7: Luồng và xử lý file

  Lập trình Java cơ bản - Bài 7: Luồng và xử lý file

  Luồng là một “dòng chảy” của dữ liệu được gắn với các thiết bị vào ra. Hai loại luồng: • Luồng nhập: Gắn với các thiết bị nhập như bàn phím, máy scan, file... • Luồng xuất: Gắn với các thiết bị xuất như màn hình, máy in, file... Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp cho lập trình viên không phải quan tâm đến bản chất của thiết bị vào ra.

   51 p cit 17/04/2013 227 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số