• Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Phần nguyên: Chia liên tiếp phần nguyên cho 2 giữ lại các số dư, Số nhị phân được chuyển đổi sẽ là dãy số dư liên tiếp tính từ lần chia cuối về lần chia đầu tiên. Phần lẻ: Nhân liên tiếp phần lẻ cho 2, giữ lại các phần nguyên được tạo thành. Phần lẻ của số Nhị phân sẽ là dãy liên tiếp phần nguyên sinh ra sau mỗi phép nhân tính từ...

   25 p cit 28/03/2013 173 2

 • The Von Neumann Model

  The Von Neumann Model

  Functional Units ALU = Arithmetic and Logic Unit could have many functional units. some of them special-purpose (multiply, square root, …) LC-3 performs ADD, AND, NOT Registers Small, temporary storage Operands and results of functional units LC-3 has eight registers (R0, …, R7), each 16 bits wide Word Size number of bits normally processed by ALU in one instruction also width of registers LC-3 is 16 bits

   19 p cit 09/05/2013 170 2

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Ghi nhớ điều kiện Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 28/03/2013 127 2

 • Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính

  Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính

  Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy thực hiện một tác vụ nào đó. Mã lệnh được phân thành nhiều phần. Phần cơ bản là mã tác vụ - nhóm bit xác định các tác vụ (+,-,*,/, dịch và bù) Xác định thanh ghi/ từ nhớ chứa tác tố/ kết quả - nhóm bit xác định địa chỉ thanh ghi/ từ nhớ

   16 p cit 28/03/2013 212 2

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ.

   51 p cit 17/04/2013 162 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Phần cứng máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

  Mỗi mặt đĩa được gọi là một SIDE Mỗi SIDE được chia thành các TRACK: các đường tròn đồng tâm được đánh số bắt đầu từ 0 Mỗi TRACK được chia thành các SECTOR được đánh số bắt đầu từ 1 Mỗi SECTOR lưu trữ được 512 byte Nhận dạng một sector: Toạ độ BIOS của sector

   30 p cit 28/03/2013 156 1

 • Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  – Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Mục tiêu – Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống. – Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   19 p cit 03/05/2013 159 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

   53 p cit 28/03/2013 125 1

 • Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

  Phân loại: ngắt quãng do – Program: tràn số học, chia cho 0, truy cập bộ nhớ bất hợp pháp – Timer: cho phép CPU thực thi một tác vụ nào đó theo định kỳ – I/O: kết thúc tác vụ I/O, xảy ra lỗi trong I/O – Hardware failure: Hư hỏng nguồn, lỗi memory parity,… – Trap (software interrupt): yêu cầu dịch vụ hệ thống (gọi system call),…

   21 p cit 03/05/2013 175 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần phải cài đặt cả hai Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác nhau: phải cài đặt tất cả các cấp Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra.

   80 p cit 28/03/2013 162 1

 • An Introduction to Visual Basic .NET

  An Introduction to Visual Basic .NET

  IDE Integrated Development Environment Contains all the features needed to create, run, and test programs Editor for entering program instructions Compiler for running and testing program Allows creation of Web-based and Windows-based applications Solution .sln Container for project and files for application Project .vbproj Container for storing files associated with a specific piece of the application Files Individual files necessary to...

   57 p cit 17/04/2013 119 1

 • Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

  Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau – Batch system: jobs – Time-shared systems: user programs, tasks – Job process Quá trình (process) – một chương trình đang thực thi Một quá trình bao gồm – Text section (program code), data section (chứa global variables) – Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management...

   39 p cit 03/05/2013 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số