• Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương II: Các bộ phận cơ bản của máy tính

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương II:  Các bộ phận cơ bản của máy tính

  P4 - CPU Pentium 4, 2.8 Ghz - tốc độ xung đồng hồ của vi xử lý, 511 - chất lượng và vị thế của con CPU trong toàn bộ các sản phẩm thuộc cùng dòng. - Socket 775, chỉ loại khe cắm của CPU. Bus 533, chỉ tốc độ "lõi" của đường giao tiếp giữa CPU và mainboard. - 1024K, chỉ bộ nhớ đệm của vi xử lý. Đây là vùng chứa thông tin trước khi đưa vào cho vi xử...

   41 p cit 09/05/2013 165 3

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự

  Sắp thứ tự: Đầu vào: một danh sách Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên khóa Phân loại: Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ Giả thiết: Sắp thứ tự nội Sắp tăng dần

   64 p cit 19/03/2013 175 3

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 7: TỔ CHỨC MÁY TÍNH

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 7: TỔ CHỨC MÁY TÍNH

  Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy thực hiện một tác vụ nào đó. Mã lệnh được phân thành nhiều phần. Phần cơ bản là mã tác vụ - nhóm bit xác định các tác vụ (+,-,*,/, dịch và bù) Xác định thanh ghi/ từ nhớ chứa tác tố/ kết quả - nhóm bit xác định địa chỉ thanh ghi/ từ nhớ

   16 p cit 09/05/2013 199 3

 • Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Kiến trúc máy tính - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Phần nguyên: Chia liên tiếp phần nguyên cho 2 giữ lại các số dư, Số nhị phân được chuyển đổi sẽ là dãy số dư liên tiếp tính từ lần chia cuối về lần chia đầu tiên. Phần lẻ: Nhân liên tiếp phần lẻ cho 2, giữ lại các phần nguyên được tạo thành. Phần lẻ của số Nhị phân sẽ là dãy liên tiếp phần nguyên sinh ra sau mỗi phép nhân tính từ...

   25 p cit 28/03/2013 172 2

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Ghi nhớ điều kiện Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 28/03/2013 126 2

 • Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính

  Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức máy tính

  Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy thực hiện một tác vụ nào đó. Mã lệnh được phân thành nhiều phần. Phần cơ bản là mã tác vụ - nhóm bit xác định các tác vụ (+,-,*,/, dịch và bù) Xác định thanh ghi/ từ nhớ chứa tác tố/ kết quả - nhóm bit xác định địa chỉ thanh ghi/ từ nhớ

   16 p cit 28/03/2013 212 2

 • Phần cứng máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Phần cứng máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Lưu trữ dữ liệu và các lệnh khi CPU làm việc Hai loại: ROM Không mất dữ liệu khi tắt PC Là các chip được cắm vào các đế cắm hoặc được hàn chết cứng vào bo mạch RAM Mất dữ liệu khi tắt PC Là các thẻ SIMMs, DIMMs hoặc RIMMs được cắm vào các khe cắm thích hợp trên bo mạch hệ thống (DRAM) Các chip nhớ chứa chương trình (ROM BIOS) Có thể là...

   38 p cit 28/03/2013 140 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Giới thiệu Khái niệm cơ bản về người dùng - account Các lệnh cơ bản trong Linux/Unix Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file Đổi hướng xuất nhập, pipe Trình soạn thảo vi (visual intepreter) Thực hành trên hệ điều hành *nix Có thể login trực tiếp hay dùng chương trình telnet/ssh để kết nối đến máy *nix Mỗi người dùng phải có một tài khoản...

   66 p cit 03/05/2013 153 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Bộ công cụ phát triển ứng dụng GNU GNU Compiler Collection (GCC) Thư viện các hàm tiện ích: libc, libstdc++, … Các trình biên dịch gcc, g++, gcj, gas, … Trình khử lỗi gdb Trình tiện ích khác trong binutils như nm, strip, ar, objdump, ranlib (dùng lệnh info binutils để xem thêm) Tiện ích: gmake …

   74 p cit 03/05/2013 150 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Cơ bản về lập trình POSIX pthread Lập trình IPC dùng signal, pipe, shared memory Giải quyết tranh chấp bằng SVR4 semaphore Giải quyết tranh chấp trên POSIX thread Các thread trong cùng một process thì chia sẻ các phần sau mã (text section) dữ liệu (data section) các file descriptors Các vùng riêng của mỗi thread Thread ID Stack Thanh ghi

   71 p cit 03/05/2013 94 2

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture)

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture)

  Dự án chế tạo máy ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer) được BRL (Ballistics Research Laboratory – Phòng nghiên cứu đạn đạo quân đội Mỹ) bắt đầu vào năm 1943 dùng cho việc tính toán chính xác và nhanh chóng các bảng số liệu đạn đạo cho từng loại vũ khí mới.

   41 p cit 09/05/2013 169 2

 • Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Quản lý quá trình (process management) – Quá trình vs. chương trình – Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O,… để hoàn thành công việc. – Các nhiệm vụ của thành phần + Tạo và hủy quá trình + Tạm ngưng/tiếp tục thực thi (suspend/resume) quá trình + Cung cấp các cơ chế * đồng bộ hoạt động các quá...

   18 p cit 03/05/2013 152 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số