• Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Quản lý quá trình (process management) – Quá trình vs. chương trình – Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O,… để hoàn thành công việc. – Các nhiệm vụ của thành phần + Tạo và hủy quá trình + Tạm ngưng/tiếp tục thực thi (suspend/resume) quá trình + Cung cấp các cơ chế * đồng bộ hoạt động các quá...

   18 p cit 03/05/2013 152 2

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự(tt)

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự(tt)

  Sắp thứ tự: Đầu vào: một danh sách Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên khóa Phân loại: Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ Giả thiết: Sắp thứ tự nội Sắp tăng dần

   28 p cit 19/03/2013 159 2

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Số lần so sánh là Θ(n k), n là số phần tử và k là số ký tự trên khóa So sánh với các phương pháp khác là n lg n: Nếu k lớn và n là nhỏ thì radix sort chậm Nếu k nhỏ và n là lớn thì radix sort nhanh hơn Bất tiện: Việc tách thành 27 danh sách con và ghép lại lúc sau trên DS liên tục gây ra việc di chuyển nhiều phần tử Khóa so sánh là chuỗi nhị phân thì...

   24 p cit 19/03/2013 127 2

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cây đa phân Cây rỗng Hoặc có một node gọi là gốc (root) và nhiều cây con. Biểu diễn: Mỗi node gồm có nhiều nhánh con Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling Dùng cây nhị phân

   25 p cit 19/03/2013 164 2

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 70 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm – Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc – Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa – Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc...

   32 p cit 03/05/2013 41 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 4: MẠCH LOGIC SỐ

  Kiến trúc máy tính - Chương 4: MẠCH LOGIC SỐ

  Cổng không được chế tạo hoặc bán riêng lẻ, mà theo đơn vị mạch tích hợp (IC). IC là mảnh silicon thường là hình vuông 5x5 mm tích hợp một số cổng và thường được gắn trong vỏ bọc nhựa hoặc ceramic, có hai hàng chân bên ngoài – lớp vỏ có hai hàng chân (DIP)

   20 p cit 28/03/2013 177 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp. Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time) Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật SR. Khi ngõ nhập x = 0, trạng thái mạch lật lề không thay đổi, ngõ xuất y = 0. Khi x = 1, dãy...

   18 p cit 28/03/2013 147 1

 • Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Trên Unix được thực hiện bởi Makefile Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:  Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)  Các lệnh để tạo file Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh. Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++

   24 p cit 03/05/2013 49 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó. Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch Tên thanh ghi: chữ hoa (có thể có kèm số) PC, MAR, R1, R2, … Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi): R2  R1 Chuyển nội...

   24 p cit 28/03/2013 142 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

   53 p cit 28/03/2013 124 1

 • Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần phải cài đặt cả hai Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác nhau: phải cài đặt tất cả các cấp Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra.

   80 p cit 28/03/2013 161 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số