• Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 70 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 4: MẠCH LOGIC SỐ

  Kiến trúc máy tính - Chương 4: MẠCH LOGIC SỐ

  Cổng không được chế tạo hoặc bán riêng lẻ, mà theo đơn vị mạch tích hợp (IC). IC là mảnh silicon thường là hình vuông 5x5 mm tích hợp một số cổng và thường được gắn trong vỏ bọc nhựa hoặc ceramic, có hai hàng chân bên ngoài – lớp vỏ có hai hàng chân (DIP)

   20 p cit 28/03/2013 177 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm – Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc – Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa – Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc...

   32 p cit 03/05/2013 41 1

 • Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Trên Unix được thực hiện bởi Makefile Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:  Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)  Các lệnh để tạo file Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh. Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++

   24 p cit 03/05/2013 49 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp. Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time) Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật SR. Khi ngõ nhập x = 0, trạng thái mạch lật lề không thay đổi, ngõ xuất y = 0. Khi x = 1, dãy...

   18 p cit 28/03/2013 149 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó. Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch Tên thanh ghi: chữ hoa (có thể có kèm số) PC, MAR, R1, R2, … Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi): R2  R1 Chuyển nội...

   24 p cit 28/03/2013 142 1

 • Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

   32 p cit 03/05/2013 82 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số