• The WordPress Anthology

  The WordPress Anthology

  WordPress is the most widely used website platform and content management system on the Web today, running on approximately 15% of websites. It is open source and, hence, free, released under the GNU Public License version 2, or GPL2 for short. Its permissive use and development license, combined with its ease of use from both a website user’s and developer’s perspective, has helped WordPress rapidly gain global market share for the past...

   330 p cit 25/04/2013 186 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Java kết nối cơ sở dữ liệu (p2) - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Java kết nối cơ sở dữ liệu (p2) - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Java kết nối cơ sở dữ liệu (p2)" gồm: thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các lớp thực thể, quan hệ giữa các lớp, cài đặt các lớp thực thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cit 29/06/2015 185 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java" gồm: tạo giao diện với các đối tượng cơ bản, xử lí sự kiện giao diện, các đối tượng multimedia, java swing, table và cách bố trí giao diện, bài tập.

   39 p cit 29/06/2015 185 1

 • Bài giảng môn Phần cứng máy tính: Bài 7 - Thiết bị ngoại và chuẩn giao tiếp

  Bài giảng môn Phần cứng máy tính: Bài 7 - Thiết bị ngoại và chuẩn giao tiếp

  Màn hình, chuột, bàn phím, card mở rộng, cổng và cáp nối, máy in scanner, chẩn đoán và xử lý sự cố là những nội dung trong bài 7 "Thiết bị ngoại và chuẩn giao tiếp" thuộc bài giảng môn Phần cứng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p cit 21/04/2016 183 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 7: TỔ CHỨC MÁY TÍNH

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 7: TỔ CHỨC MÁY TÍNH

  Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy thực hiện một tác vụ nào đó. Mã lệnh được phân thành nhiều phần. Phần cơ bản là mã tác vụ - nhóm bit xác định các tác vụ (+,-,*,/, dịch và bù) Xác định thanh ghi/ từ nhớ chứa tác tố/ kết quả - nhóm bit xác định địa chỉ thanh ghi/ từ nhớ

   16 p cit 09/05/2013 183 3

 • Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

  Phân tích và thiết kế giải thuật - chương 3: Chiến lược giảm-để-trị

  Kỹ thuật thiết kế giải thuật giảm-để-trị lợi dụng mối liên hệ giữa lời giải cho một thể hiện của một bài toán và lời giải cho một thể hiện nhỏ hơn của cùng một bài toán. Có ba biến thể của chiến lược này. Giảm bởi một hằng số (decrease by a constant) Giảm bởi một hệ số (decrease by a factor) Giảm kích thước của biến (variable size...

   47 p cit 19/03/2013 183 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Tổng quan về kiến trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc và chức năng của máy tính, các thế hệ máy tính, phân loại máy tính, thành quả của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p cit 23/03/2016 182 1

 • Practical Database Programming With Visual C#.NET

  Practical Database Programming With Visual C#.NET

  Databases have become an integral part of our modern daily life. We are an information- driven society. Database technology has a direct impact on our daily lives. Decisions are routinely made by organizations based on the information collected and stored in databases. A record company may decide to market certain CDs in selected regions based on the music preferences of teenagers. Grocery stores display more popular items at eye level and...

   931 p cit 22/04/2013 182 1

 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

  Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam đã và đang có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc dân, một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn của quốc gia, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt quan...

   92 p cit 19/07/2012 182 8

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 0: Tổng quan nhập môn mạch số

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 0: Tổng quan nhập môn mạch số

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 0: Tổng quan nhập môn mạch số" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, các cổng Logics cơ bản, mạch Logic, mạch tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p cit 23/03/2016 181 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

  Chương 4 Quản lý hệ thống file thuộc bài giảng hệ điều hành, có các nội dung chính sau: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT.

   244 p cit 27/11/2014 181 2

 • An Introduction to Graphical User Interfaces with Java Swing

  An Introduction to Graphical User Interfaces with Java Swing

  Modern operating systems such as Microsoft’s Windows, Apple’s MacOS, and the different Unix-based versions such as Linux or Solaris use a graphical interface to communicate with the user. The communication consists of information displayed by programs and actions and commands issued by the user. This book is an introduction to graphic programming in Java. It is assumed that the reader knows the basic concepts of Java such as...

   319 p cit 18/04/2013 180 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số