• Ultra-Fast ASP.NET 4.5

  Ultra-Fast ASP.NET 4.5

  The time that I spent working at Microsoft was an unexpectedly transforming experience. The first half of my career regularly put me and the companies I worked with in competition with Microsoft, and I was often surrounded by anti-Microsoft stories and propaganda. However, when I heard about .NET, I decided I wanted to know more and that the best way to do that was to learn at the source. As I got into the technology and the company, what I...

   459 p cit 26/04/2013 189 1

 • NGUYÊN TẮC THIẾT KÊ WEB TỔNG HỢP

  NGUYÊN TẮC THIẾT KÊ WEB TỔNG HỢP

  1)Thiết kế Website như thế nào cho hiệu quả .Khi kinh doanh trực tuyến việc xây dựng một website là điều tất yếu song để phát triển một website thành công thì không phải là điều dễ dàng. Trước hết chúng ta cần xem xét một số đặc điểm chung của những website thành công và khám phá những gì bạn có thể áp dụng cho website của bạn và Một Số Điều...

   202 p cit 19/07/2012 188 24

 • Adobe Flash Professional CS6

  Adobe Flash Professional CS6

  Adobe Flash Professional CS6 provides a comprehensive authoring environment for creating interactive and media-rich applications. Flash is widely used to create engaging projects integrating video, sound, graphics, and animation. You can create original content in Flash or import assets from other Adobe applications such as Photoshop or Illustrator, quickly design animation and multimedia, and use Adobe ActionScript 3.0 to integrate...

   418 p cit 22/04/2013 187 1

 • Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 - Tập 2: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào

  Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 - Tập 2: Phần 2 - ThS. Nguyễn Công Minh, Đức Hào

  Ebook Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 - Tập 2: Phần 2 gồm nội dung từ chương 15 đến chương 21. Nội dung phần này trình bày tự động hóa công việc bằng các Action, điều khiển việc xuất ảnh, làm việc với các lệnh Automate, quản lý màu từ Monitor sang máy in, thiết kế cho Web và các thiết bị, mở rộng Photoshop CS5, làm việc cùng với các chương trình Adobe.

   218 p cit 08/07/2014 185 9

 • Sổ tay Google Analytic

  Sổ tay Google Analytic

  Google Analytics (viết tắt là GA) là một dịch vụ miễn phí của Google cho phép tạo ra các bảng thống kê chi tiết về khách đã viếng thăm một trang web. Nó là sản phẩm được các nhà Marketing trong giới Internet dùng để đối chọi lại với giới webmaster và giới kỹ thuật trong khi nền công nghiệp phân tích web đang ngày càng phát triển

   37 p cit 19/07/2012 184 4

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Ms World 2010

  Hướng Dẫn Sử Dụng Ms World 2010

  Giao diện ribbon của Office 2010 được đưa vào tất cả các ứng dụng trong gói Office 2010. Công cụ Backstage View được truy cập qua phím Office (góc trên bên trái), hỗ trợ sử dụng các tác vụ như lưu tài liệu hoặc in ấn.

   278 p cit 19/07/2012 183 14

 • Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 2 - TS. Hoàng Vân Anh

  Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 2 - TS. Hoàng Vân Anh

  Ebook Hướng dẫn và thiết kế website bằng Macromedia flash: Phần 2 có nội dung trình bày các hướng dẫn viết các mã action cơ bản, bài thực hành thiết kế website trong flash. Mời bạn đọc tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.

   123 p cit 08/07/2014 181 10

 • Building Node Applications with MongoDB and Backbone

  Building Node Applications with MongoDB and Backbone

  When Google released the first version of their V8 JavaScript engine in 2008, it felt like a hushed wave of excitement was rippling through the developer community. For the first time (the promise went), we would be able to program with JavaScript on both the client and the server: one language to rule them all. Web applications were already starting to become more desktop-like and ballooning in complexity, so the idea of reducing the number...

   203 p cit 07/05/2013 180 1

 • Một số vấn đề về thuật toán

  Một số vấn đề về thuật toán

  Hiện tại sách khoa học về tin học bằng tiếng Việt rất hiếm. Đa số là các sách hướng dẫn sử dụng phần mềm, kể cả việc dạy lập trình cũng chủ yếu dựa trên cơ sở một phần mềm biên dịch nào đó. Tin học đã được phát triển dựa vào ngành Toán học, tất cả những lí luận của ngành này rất chặt chẽ dựa vào những nguyên lí toán...

   233 p cit 22/04/2013 179 8

 • Learn GameSalad for iOS Game Development for iPhone, iPad, and HTML5

  Learn GameSalad for iOS Game Development for iPhone, iPad, and HTML5

  In 2007, Apple revolutionized our way of living by introducing the iPhone, but most important was the birth of iOS. Today, iOS is used in the iPhone, iPad, and iPod Touch. Via the App Store, a new business model has emerged that offers more than 500,000 applications and games, resulting in 25 billion downloads. This new business model is a huge opportunity for game entrepreneurs and hobbyists as there are more than 100,000 games in the App Store.

   405 p cit 26/04/2013 179 1

 • Ebook Adobe Photoshop 7.0

  Ebook Adobe Photoshop 7.0

  Cuốn sách "Adobe Photoshop 7.0" bao gồm 18 chương với những hướng dẫn cơ bản nhất từ môi trường làm việc, các công cụ cho đến những kiến thức về tạo web bằng Photoshop cũng như việc xuất bản in ấn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   464 p cit 25/02/2016 178 2

 • Java Network Programming

  Java Network Programming

  Java’s growth over the last 10 years has been nothing short of phenomenal. Given Java’s rapid rise to prominence and the even more spectacular growth of the Internet, it’s a little surprising that network programming in Java is still so mysterious to so many. It doesn’t have to be. In fact, writing network programs in Java is quite simple, as this book will show. Readers with previous experience in network programming in a Unix,...

   762 p cit 24/04/2013 177 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số