• Tự học SQL Server 2000

  Tự học SQL Server 2000

  SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer.SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu...

   258 p cit 19/07/2012 149 7

 • Ebook Giới thiệu chương trình Xara 3D

  Ebook Giới thiệu chương trình Xara 3D

  Hướng dẫn sử dụng Xara 3D, những ưu điểm Xara 3D phiên bản 3.0, một số chức năng khác của Xara 3D là những nội dung chính trong cuốn sách "Giới thiệu chương trình Xara 3D". Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn đang học chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   9 p cit 25/02/2016 148 1

 • Ebook PC Underground: Phần 1

  Ebook PC Underground: Phần 1

  Part 1 books Pc Underground give readers the knowledge overview: Assembly language the true language of programmers, assembly language in practice, mode X the "secret" to great graphics, split-screen and other hot effects,... document serve you specialized information technology and related industries.

   228 p cit 25/02/2016 146 1

 • Thiết kế Web với Joomla và một số thủ thuật trong Joomla

  Thiết kế Web với Joomla và một số thủ thuật trong Joomla

  Thiết Kế Web Với JoomlaJoomla! là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (tiếng Anh: Open Source Content Management Systems). Joomla! được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL , cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching)...

   140 p cit 19/07/2012 142 7

 • Giới thiệu về Revit và BIM

  Giới thiệu về Revit và BIM

  Revit Architecture là một phần mềm dùng cho ngành thiết kế kiến trúc của hãng AutoDesk đựơc sản xuất theo khuynh hướng BIM. Nội dung của chương này là trình bày những kiến thức cơ bản để người sử dụng biết được Revit Architecture làm được gì và làm như thế nào cho minh khi sử dụng nó,

   171 p cit 19/07/2012 141 3

 • Ebook PC Underground: Phần 2

  Ebook PC Underground: Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Pc Underground to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: protect your know-how protection tricks, memory management, programming other PC components,... Invite you to consult the lecture to learn more about this content.

   320 p cit 25/02/2016 116 1

 • TailieudientuCNPM-PrintableVersion-BachKhoa

  TailieudientuCNPM-PrintableVersion-BachKhoa

  TailieudientuCNPM-PrintableVersion-BachKhoa

   259 p cit 26/03/2013 70 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số