• Lectures Computer architecture: Chapter 2 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures Computer architecture: Chapter 2 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures "Computer architecture - Chapter 2: Instructions - Language of the computer" provides learners with the knowledge: Operations of the computer hardware, operands of the computer hardware, signed and unsigned number, representing instructions in the computer,... Invite you to refer to the disclosures.

   62 p cit 23/03/2016 122 1

 • Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 6 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 6 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 6: Ổ đĩa cứng HDD ( Hard Disk Drive)" cung cấp cho người người học các kiến thức: Giới thiệu về ổ cứng, cấu tạo của ổ cứng, cấu trúc bề mặt đĩa, nguyên tắc lưu trữ từ trên đĩa cứng, định dạng vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p cit 23/03/2016 121 1

 • Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.5 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Lắp ráp và cài đặt máy tính: Chương 1.5 - Nguyễn Quốc Sử

  Chương 1.5 giới thiệu về bộ nhớ chính và thiết bị lưu trữ trong máy tính. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được cấu tạo, phân loại, thông số kỹ thuật quan trọng, các công nghệ tích hợp của ROM, RAM, ổ đĩa cứng, ổ quang và đĩa quang. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p cit 23/03/2016 121 1

 • Bài giảng Con trỏ và quản lý bộ nhớ động - Hoàng Thân Anh Tuấn

  Bài giảng Con trỏ và quản lý bộ nhớ động - Hoàng Thân Anh Tuấn

  Bài giảng Con trỏ và quản lý bộ nhớ động do Hoàng Thân Anh Tuấn biên soạn trình bày về tổ chức của chương trình; địa chỉ; biến con trỏ; các thao tác trên biến con trỏ; biến tĩnh và biến động; cấp phát và hủy biến động. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   11 p cit 21/04/2016 121 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part VI

  Bài giảng Computer architecture: Part VI

  Mời các bạn cùng tìm hiểu input/output devices; input/output programming; buses, links, and interfacing;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part VI - Input/Output and Interfacing".

   62 p cit 21/04/2016 117 1

 • Lectures Computer architecture: Chapter 4 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures Computer architecture: Chapter 4 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures "Computer architecture - Chapter 4: The processor" provides learners with the knowledge: Logic design convention, building a datapath, a simple implementation scheme, an overview of pipelining, pipelined datapath and control,... Invite you to refer to the disclosures.

   122 p cit 23/03/2016 115 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part I

  Bài giảng Computer architecture: Part I

  Cùng tìm hiểu combinational Digital Circuits; Digital Circuits wit memory; computer System technology;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Computer architecture: Part I - Background and Motivation".

   82 p cit 21/04/2016 113 1

 • Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 11 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 11 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 11: Cài hệ điều hành Window XP" cung cấp cho người học các bước cài đặt hệ điều hành Windows XP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cit 23/03/2016 110 1

 • Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 4 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính: Chương 4 - Phạm Hoàng Sơn

  Bài giảng "Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính - Chương 4: CPU - Center Processor Unit" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về CPU, các yếu tố tác động đến hiệu suất của CPU, nguyên lý hoạt động của CPU, CPU đời máy 586,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cit 23/03/2016 106 2

 • Lectures Computer architecture: Chapter 3 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures Computer architecture: Chapter 3 - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

  Lectures "Computer architecture - Chapter 3: Arithmetic for computers" provides learners with the knowledge: Addition and subtraction, multiplication, division, floating point, parallelism and computer arithmetic - Associativity. Invite you to refer to the disclosures.

   54 p cit 23/03/2016 104 1

 • Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II

  Bài giảng Computer architecture: Part II - Instruction - Set Architecture hướng đến giới thiệu tới các bạn Instructions and Addressing; procedures and data; assembly language programs;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   76 p cit 21/04/2016 97 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2- Nguyễn Kim Khánh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2- Nguyễn Kim Khánh

  Hệ thống máy tính là nội dung chính của chương 2 thuộc bộ bài giảng Kiến trúc máy tính do Nguyễn Kim Khánh biên soạn tập trung trình bày các thành phần của máy tính; hoạt động của máy tính; liên kết hệ thống.

   16 p cit 21/04/2016 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số