• Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy lệnh. Mỗi lệnh được thực hiện qua một chu kỳ lệnh. Một chu kỳ lệnh gồm một dãy tiểu chu kỳ hoặc pha. Mỗi chu kỳ lệnh gồm các pha sau: Tìm lệnh Giải mã lệnh Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ (I=0) Thực hiện lệnh

   15 p cit 28/03/2013 159 1

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 1: Tổng quan lập trình Java

  Lập trình Java cơ bản - Bài 1: Tổng quan lập trình Java

  Lịch sử phát triển của Java Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling 1991: Version đầu tiên với tên “Oak” 1995: Tên chính thức là Java Mục đích của Java Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh” Tạo các trang web có nội dung động (web applet) Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ...

   34 p cit 17/04/2013 159 7

 • The Von Neumann Model

  The Von Neumann Model

  Functional Units ALU = Arithmetic and Logic Unit could have many functional units. some of them special-purpose (multiply, square root, …) LC-3 performs ADD, AND, NOT Registers Small, temporary storage Operands and results of functional units LC-3 has eight registers (R0, …, R7), each 16 bits wide Word Size number of bits normally processed by ALU in one instruction also width of registers LC-3 is 16 bits

   19 p cit 09/05/2013 158 2

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự(tt)

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Sắp thứ tự(tt)

  Sắp thứ tự: Đầu vào: một danh sách Đầu ra: danh sách có thứ tự tăng (hoặc giảm) trên khóa Phân loại: Sắp thứ tự ngoại (external sort): tập tin Sắp thứ tự nội (internal sort): bộ nhớ Giả thiết: Sắp thứ tự nội Sắp tăng dần

   28 p cit 19/03/2013 155 2

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương II: Các bộ phận cơ bản của máy tính

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương II:  Các bộ phận cơ bản của máy tính

  P4 - CPU Pentium 4, 2.8 Ghz - tốc độ xung đồng hồ của vi xử lý, 511 - chất lượng và vị thế của con CPU trong toàn bộ các sản phẩm thuộc cùng dòng. - Socket 775, chỉ loại khe cắm của CPU. Bus 533, chỉ tốc độ "lõi" của đường giao tiếp giữa CPU và mainboard. - 1024K, chỉ bộ nhớ đệm của vi xử lý. Đây là vùng chứa thông tin trước khi đưa vào cho vi xử...

   41 p cit 09/05/2013 155 3

 • Phần cứng máy tính - Chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC

  Phần cứng máy tính - Chương 2: Giới thiệu Phần mềm của PC

  Điều khiển tất cả phần cứng của máy tính Cung cấp một giao diện giữa phần cứng và người sử dụng Hiện có rất nhiều hệ điều hành dành cho PC cho phép chúng ta lựa chọn Các hệ điều hành hiện đại phát triển theo hướng sử dụng các giao diện đồ hoạ

   50 p cit 28/03/2013 155 3

 • Chương 4 :Hệ Thống Thông Tin

  Chương 4 :Hệ Thống Thông Tin

  Hệ thống thông tin là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.

   24 p cit 03/01/2013 155 4

 • Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Phần cứng máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O (Các thiết bị ngoại vi)

  Thiết bị ngoại vi là một thiết bị phần cứng được điều khiển bằng phần mềm vì thế cần phải cài đặt cả hai Phần mềm có thể có nhiều kiểu (cấp) khác nhau: phải cài đặt tất cả các cấp Có thể có nhiều thiết bị đòi hỏi cùng các tài nguyên hệ thống: cần phải giải quyết việc xung đột tài nguyên nếu nó xảy ra.

   80 p cit 28/03/2013 155 1

 • Toán rời rạc

  Toán rời rạc

  Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh… không là mệnh đề. Ký hiệu: người ta dùng các ký hiệu P, Q, R… để chỉ mệnh đề. Chân trị của mệnh đề: Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai, không thể đồng thời vừa đúng vừa sai. Khi mệnh đề P đúng ta nói P có chân trị...

   69 p cit 03/05/2013 153 9

 • Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Lập trình Java cơ bản - Bài 9: Multithreading

  Đa nhiệm là kỹ thuật cho phép nhiều công việc được thực hiện cùng một lúc trên máy tính. Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể được thực hiện song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công việc sẽ được CPU thực hiện xen kẽ.

   51 p cit 17/04/2013 151 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cây đa phân Cây rỗng Hoặc có một node gọi là gốc (root) và nhiều cây con. Biểu diễn: Mỗi node gồm có nhiều nhánh con Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling Dùng cây nhị phân

   25 p cit 19/03/2013 150 2

 • Hệ điều hành

  Hệ điều hành

  – Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng. Mục tiêu – Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống. – Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

   19 p cit 03/05/2013 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số