• Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 11: Cây đa phân

  Cây đa phân Cây rỗng Hoặc có một node gọi là gốc (root) và nhiều cây con. Biểu diễn: Mỗi node gồm có nhiều nhánh con Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling Dùng cây nhị phân

   25 p cit 19/03/2013 149 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Thực hành UNIX/Linux - phần 1

  Giới thiệu Khái niệm cơ bản về người dùng - account Các lệnh cơ bản trong Linux/Unix Hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file Đổi hướng xuất nhập, pipe Trình soạn thảo vi (visual intepreter) Thực hành trên hệ điều hành *nix Có thể login trực tiếp hay dùng chương trình telnet/ssh để kết nối đến máy *nix Mỗi người dùng phải có một tài khoản...

   66 p cit 03/05/2013 145 2

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Bộ công cụ phát triển ứng dụng GNU GNU Compiler Collection (GCC) Thư viện các hàm tiện ích: libc, libstdc++, … Các trình biên dịch gcc, g++, gcj, gas, … Trình khử lỗi gdb Trình tiện ích khác trong binutils như nm, strip, ar, objdump, ranlib (dùng lệnh info binutils để xem thêm) Tiện ích: gmake …

   74 p cit 03/05/2013 142 2

 • Phân tích và thiết kế giải thuật

  Phân tích và thiết kế giải thuật

  Những định nghĩa hàm đệ quy mà chứa những đối số nguyên được gọi là những hệ thức truy hồi (recurrence relation). Một cách khác: Ta có thể dùng một mảng để chứa những trị số đi trước trong khi tính hàm fibonacci. Ta có một giải thuật không đệ quy.

   44 p cit 19/03/2013 141 1

 • Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

  Quản lý quá trình (process management) – Quá trình vs. chương trình – Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O,… để hoàn thành công việc. – Các nhiệm vụ của thành phần + Tạo và hủy quá trình + Tạm ngưng/tiếp tục thực thi (suspend/resume) quá trình + Cung cấp các cơ chế * đồng bộ hoạt động các quá...

   18 p cit 03/05/2013 140 2

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(B): KIẾN TRÚC BỘ LỆNH

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(B): KIẾN TRÚC BỘ LỆNH

  Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 09/05/2013 139 1

 • Kiến trúc máy tính

  Kiến trúc máy tính

  Dự án chế tạo máy ENIAC(Electronic Numerical Integrator and Computer) được BRL (Ballistics Research Laboratory – Phòng nghiên cứu đạn đạo quân đội Mỹ) bắt đầu vào năm 1943 dùng cho việc tính toán chính xác và nhanh chóng các bảng số liệu đạn đạo cho từng loại vũ khí mới.

   41 p cit 28/03/2013 139 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ thống file(A)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ thống file(A)

  Phần cứng – Persistence: các thiết bị lưu trữ bền vững (non-volatile memory) – Speed: cung cấp khả năng truy xuất ngẫu nhiên, nâng cao tốc độ đĩa (5400 7200 10K ? 15K rpm) – Size: dung lượng lớn, 20M 700M 40G 200G 1T byte Hệ điều hành – Persistence: lưu trữ dư thừa, back-up phục vụ cho recovery Ví dụ: RAID (Redundant Array of Independent Disks) – Ease of use: Gán...

   32 p cit 03/05/2013 139 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

  Thông tin được đo lường bằng đơn vị thông tin mà ta gọi là bit. Lượng thông tin được định nghĩa bởi công thức: I = Log2(N) Trong đó: I: là lượng thông tin tính bằng bit N: là số trạng thái có thể có Ví dụ, để biểu diễn một trạng thái trong 8 trạng thái có thể có, ta cần một số bit ứng với một lượng thông tin là: I = Log2(8) = 3 bit

   25 p cit 09/05/2013 136 1

 • Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

  Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy lệnh. Mỗi lệnh được thực hiện qua một chu kỳ lệnh. Một chu kỳ lệnh gồm một dãy tiểu chu kỳ hoặc pha. Mỗi chu kỳ lệnh gồm các pha sau: Tìm lệnh Giải mã lệnh Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ (I=0) Thực hiện lệnh

   15 p cit 09/05/2013 135 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

  Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp. Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time) Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật SR. Khi ngõ nhập x = 0, trạng thái mạch lật lề không thay đổi, ngõ xuất y = 0. Khi x = 1, dãy...

   18 p cit 28/03/2013 134 1

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó. Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch Tên thanh ghi: chữ hoa (có thể có kèm số) PC, MAR, R1, R2, … Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi): R2  R1 Chuyển nội...

   24 p cit 28/03/2013 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số