• Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

  Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó. Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch Tên thanh ghi: chữ hoa (có thể có kèm số) PC, MAR, R1, R2, … Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi): R2  R1 Chuyển nội...

   24 p cit 28/03/2013 139 1

 • Kiến trúc máy tính - chương 2: Các bộ phận cơ bản của máy tính

  Kiến trúc máy tính - chương 2: Các bộ phận cơ bản của máy tính

  P4 - CPU Pentium 4, 2.8 Ghz - tốc độ xung đồng hồ của vi xử lý, 511 - chất lượng và vị thế của con CPU trong toàn bộ các sản phẩm thuộc cùng dòng. - Socket 775, chỉ loại khe cắm của CPU. Bus 533, chỉ tốc độ "lõi" của đường giao tiếp giữa CPU và mainboard. - 1024K, chỉ bộ nhớ đệm của vi xử lý. Đây là vùng chứa thông tin trước khi đưa vào cho vi...

   41 p cit 28/03/2013 137 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 9: Bảng

  Số lần so sánh là Θ(n k), n là số phần tử và k là số ký tự trên khóa So sánh với các phương pháp khác là n lg n: Nếu k lớn và n là nhỏ thì radix sort chậm Nếu k nhỏ và n là lớn thì radix sort nhanh hơn Bất tiện: Việc tách thành 27 danh sách con và ghép lại lúc sau trên DS liên tục gây ra việc di chuyển nhiều phần tử Khóa so sánh là chuỗi nhị phân thì...

   24 p cit 19/03/2013 127 2

 • Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

  Ghi nhớ điều kiện Các bit trạng thái: Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0 Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả, Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1

   22 p cit 28/03/2013 126 2

 • Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  Phần cứng máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

  EIDE (Enhanced Integrated Device Electronics) interface standard Đa số đĩa cứng sử dụng giao tiếp này Giao tiếp cũng được sử dụng cho nhiều thiết bị khác: CD-ROM Phương pháp tổ chức các track, các sector trên đĩa khá phức tạp Các chuẩn giao tiếp khác: ANSI, SCSI

   53 p cit 28/03/2013 124 1

 • Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Hệ điều hành - Chương 9: I/O System

  Các thiết bị I/O khác biệt về nhiều mặt (hình dáng, kích thước, chức năng, tốc độ,…) cần có các phương thức quản lý, điều khiển tương ứng khác nhau. Các phương thức này tạo nên lớp I/O subsystem của kernel. Kết nối giữa hệ thống máy tính và các thiết bị I/O – Port (connection point) – Bus (daisy chain, shared direct access) Điều khiển – Controller...

   19 p cit 03/05/2013 119 1

 • Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Hệ điều hành - Chương 6: Bộ Nhớ Thực

  Quản lý bộ nhớ là công việc của hệ điều hành với sự hỗ trợ của phần cứng nhằm phân phối, sắp xếp các process trong bộ nhớ sao cho hiệu quả. Mục tiêu cần đạt được là nạp càng nhiều process vào bộ nhớ càng tốt (gia tăng mức độ đa chương) Trong hầu hết các hệ thống, kernel sẽ chiếm một phần cố định của bộ nhớ; phần còn lại phân...

   27 p cit 03/05/2013 110 1

 • Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

  Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm – Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,… Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance). Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự – Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay – Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên – Hoàn trả (release):...

   44 p cit 03/05/2013 95 1

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Thực hành UNIX/Linux - phần 3

  Cơ bản về lập trình POSIX pthread Lập trình IPC dùng signal, pipe, shared memory Giải quyết tranh chấp bằng SVR4 semaphore Giải quyết tranh chấp trên POSIX thread Các thread trong cùng một process thì chia sẻ các phần sau mã (text section) dữ liệu (data section) các file descriptors Các vùng riêng của mỗi thread Thread ID Stack Thanh ghi

   71 p cit 03/05/2013 93 2

 • Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

  Cơ chế phân trang cho phép không gian địa chỉ thực (physical address space) của một process có thể không liên tục nhau. Bộ nhớ thực được chia thành các khối cố định và có kích thước bằng nhau gọi là frame. – Thông thường kích thước của frame là lũy thừa của 2, từ khoảng 512 byte đến 16MB. Bộ nhớ luận lý (logical memory) hay không gian địa chỉ luận lý...

   37 p cit 03/05/2013 82 1

 • Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Hệ điều hành - Chương 8: Thay Thế Trang

  Các tham chiếu đến bộ nhớ được chuyển đổi động thành địa chỉ thực lúc process đang thực thi. Một process gồm các phần nhỏ (page hay segment), các phần này được nạp vào các vùng có thể không liên tục trong bộ nhớ chính. Nhận xét: không phải tất cả các phần của một process cần thiết phải được nạp vào bộ nhớ chính tại cùng một thời điểm

   32 p cit 03/05/2013 82 0

 • Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số