• Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

  Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file). Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent). Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.

   59 p cit 03/05/2013 70 1

 • Lập trình IPC

  Lập trình IPC

  – IPC: Inter-Process Communication – Cho phép phối hợp hoạt động giữa các quá trình trong hệ thống – Giải quyết đụng độ trên vùng tranh chấp – Truyền thông điệp từ quá trình này đến các quá trình khác – Chia sẻ thông tin giữa các quá trình với nhau Giao tiếp và đồng bộ Communication Truyền dữ liệu Chia sẻ thông tin Các cơ chế: Pipe Signal Message queue...

   47 p cit 03/05/2013 64 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

  Partition control block: – lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,… – Ví dụ, UNIX File System: “superblock” File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó – lưu các thông tin về file , kể cả các...

   40 p cit 03/05/2013 63 1

 • Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

  Định thời dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống Định thời trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính Định thời ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo

   74 p cit 03/05/2013 51 1

 • Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

  Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm – Không gian địa chỉ (text section, data section) – Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution) program counter các register stack – Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…) Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của...

   24 p cit 03/05/2013 50 1

 • Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Makefile Utility Công cụ hỗ trợ biên dịch project

  Trên Unix được thực hiện bởi Makefile Makefile là một file dạng script chứa các thông tin:  Cấu trúc project (file, sự phụ thuộc)  Các lệnh để tạo file Lệnh make sẽ đọc nội dung Makefile, hiểu kiến trúc của project và thực thi các lệnh. Makefile không giới hạn trong ngôn ngữ C/C++

   24 p cit 03/05/2013 44 1

 • Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(C)

  Thời gian đọc/ghi dữ liệu trên đĩa bao gồm – Seek time: thời gian di chuyển đầu đọc để định vị đúng track/cylinder, phụ thuộc tốc độ/cách di chuyển của đầu đọc – Rotational delay (latency): thời gian đầu đọc chờ đến đúng sector cần đọc, phụ thuộc tốc độ quay của đĩa – Transfer time: thời gian chuyển dữ liệu từ đĩa vào bộ nhớ hoặc...

   32 p cit 03/05/2013 39 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số