• Bài thuyết trình: Đồ hoạ 2D trong Matlab

    Bài thuyết trình: Đồ hoạ 2D trong Matlab

    Bài thuyết trình: Đồ hoạ 2D trong Matlab có nội dung trình bày về lệnh PLOT, hàm số đường nét, linestyle (nét vẽ), market (đánh dấu nét vẽ), color (màu sắc nét vẽ),... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

     8 p cit 21/09/2015 169 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số