• Thiết kế Website từ frontpage 2002

  Thiết kế Website từ frontpage 2002

  Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft (Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial). Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo: Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng dẫn từng bước, làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ trên mạng Internet và dịch vụ WWW.

   41 p cit 03/04/2014 107 1

 • Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 - Trần Thị Thu Thủy

  Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 - Trần Thị Thu Thủy

  Hướng dẫn học Adobe Photoshop CS3 giúp bạn đọc làm quen với Photoshop, Andobe Photoshop CS3, phím tắt trong Photoshop CS3, giao diện trong Photoshop CS3, giới thiệu chung về hộp công cụ, color palette, cách phục hồi thao tác, tạo vùng lựa chọn, các kiến thức cơ bản về Layer, cơ bản về công cụ Pen.

   117 p cit 03/04/2014 158 1

 • AutoCad cho tự động hóa thiết kế - TS. Nguyễn Văn Hiến

  AutoCad cho tự động hóa thiết kế - TS. Nguyễn Văn Hiến

  Cuốn sách tạo điều kiện cho bạn đọc khái thác AutoCAD một cách dễ dàng, có phương pháp. Nó được đúc kết từ những năm giảng dạy cho sinh viên các trường kỹ thuật các các cơ quan thiết kế. Tài liệu có 3 phần. Phần một từ chương 1 đến chương 8, trình bày cách lập bản vẻ phẵng (2D). Phần hai từ chương 9 đến chương 12, nội dung khái quát cách...

   164 p cit 03/04/2014 144 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số