5 lời khuyên giúp làm việc theo nhóm hiệu quả - 6 lầm tưởng thường gặp về làm việc nhóm

Teamwork” (làm việc theo nhóm) ngày càng trở thành kỹ năng phổ biến và có tác dụng nâng cao hiệu quả công việc. Khi làm việc theo nhóm, chúng ta có thể tận dụng được điểm mạnh của nhiều người để giải quyết công việc.