Bài giảng AutoCAD nâng cao - Chương 3: Làm việc với dữ liệu

Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Làm việc với Raster Image; Pasting, Linking, and Embedding Objects; tham khảo ngoài;...và những nội dung chi tiết khác. Mời các bạn cùng tham khảo.