Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 - Phạm Ngọc Hưng

Mời các bạn cùng tìm hiểu "Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1" của Phạm Ngọc Hưng để tìm hiểu một số thông tin cơ bản về máy tính và phân loại máy tính.