Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 2 - Phạm Ngọc Hưng

Biểu diễn dữ liệu & số học máy tính là nội dung chính của chương 2 thuộc bộ bài giảng Cấu trúc máy tính của Phạm Ngọc Hưng. Đến với chương này các bạn sẽ được tìm hiểu về các hệ đếm cơ bản. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.