Bài giảng Chứng từ kế toán - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Học xong bài Chứng từ kế toán sinh viên có thể giải thích và trình bày được một quy trình kế toán trong doanh nghiệp, phân tích ý nghĩa và vai trò của chứng từ kế toán.