Bài giảng Chương II: Quản lý truy xuất đồng thời

Bài giảng "Chương II: Quản lý truy xuất đồng thời" cung cấp những kiến thức như: Giới thiệu về quản lý truy xuất đồng thời, khái niệm về giao tác, các vấn đề truy xuất đồng thời, lịch thao tác, các kỹ thuật khóa dữ liệu, kỹ thuật nhãn thời gian và các kỹ thuật khác. Mời các bạn tham khảo