Bài giảng Chuyên đề Java: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Anh

Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 1: Giới thiệu Hibernate" do Nguyễn Hoàng Anh biên soạn cung cấp cho người đọc các kỹ thuật viết các lệnh JDBC và Hibernate. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các các bạn sinh viên Công nghệ Thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.