Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Đặc tả yêu cầu phần mềm - Phạm Ngọc Hùng

Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Đặc tả yêu cầu phần mềm bao gồm những nội dung về mục tiêu và yêu cầu, phân tích yêu cầu, các phương pháp đặc tả (đặc tả phi hình thức, đặc tả hình thức, các công cụ), chuẩn tài liệu đặc tả. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.