Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Những khó khăn của kỹ nghệ phần mềm - Pham Ngoc Hung

Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Những khó khăn của kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho các bạn những kiến thức về liệu có vấn đề trong việc phát triển PM (một số dự án thất bại, những con số thống kê dự án PM), khủng hoảng PM, những khó khăn trong phát triển PM.