Bài giảng dạy Marketing - Lê Châu Tuấn

Bài giảng dạy Marketing do Lê Châu Tuấn biên soạn sẽ giới thiệu đến người học kiến thức quản trị kinh doanh, tổng quan kiến thức về marketing như cách tạo ra khách hàng, cách trình bày ấn tượng, nghệ thuật đàm phán, cách làm khách hàng hài lòng. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.