Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa

Bài giảng "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chuyên đề 2: Đường lối công nghiệp hóa" giới thiệu tới người học một số vấn đề lý luận chung, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.