Bài giảng Ghép kênh tín hiệu số: Chương 2 - GV. Ngô Thu Trang

Chương 2 Ghép kênh PCM, PDH, SDH thuộc bài giảng ghép kênh tín hiệu số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ghép kênh PCM, ghép kênh PDH, ghép kênh SDH.