Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Hà Lê Hoài Trung

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.