Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Quản lý process & thread bao gồm những nội dung về khái niệm process; tạo, xóa process; trạng thái process; khái niệm thread; lập lịch chạy các process; phương pháp lập lịch chạy các process. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.