Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP HCM

Dưới đây là bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Tương tranh giữa các Process. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về tương tranh; loại trừ tương hỗ giữa các đoạn code CS; các phương pháp dừng chờ chủ động (busy waiting); đồng bộ các process; phương pháp dừng chờ thụ động (sleep-wakeup); bài toán IPC kinh điển và giải quyết.