Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình (Process)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, định thời cho tiến trình (Process Scheduling), các thao tác trên tiến trình, hợp tác tiến trình (Cooperating process), giao tiếp trong hệ thống Client–Server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.