Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Quản lý bộ nhớ bao gồm những nội dung về tổng quát quản lý bộ nhớ, quản lý bộ nhớ thật, quản lý bộ nhớ ảo, quản lý bộ nhớ ảo phân trang, quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn, quản lý bộ nhớ ảo phân đoạn và phân trang, quản lý bộ nhớ của CPU Intel 80x86.