Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Trần Công Án (ĐH Cần Thơ)

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu (Background), vấn đề miền tương trục (Critical-section problem), các giải pháp cho vấn đề miền tương trục, đồng bộ hóa bằng phần mềm (Software Sync.), đồng bộ hóa bằng phần cứng (Hardware Sync.), hiệu báo (Semaphores), các bài toán đồng bộ hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.